BBC Cymru Fyw

Rhieni'n apelio yn erbyn iawndal o £1.3m i ferch fferm

Published
image copyrightNEVILE AYLING
image captionMae Tegwyn a Mary Davies yn mynnu bod eu merch wedi cael cyflog teg

Yn y Llys Apêl mae rhieni merch o Sir Gâr a enillodd frwydr gyfreithiol hir yn eu herbyn ynghylch etifeddiaeth fferm y teulu, wedi dechrau eu hymgyrch yn erbyn penderfyniad y barnwr.

Mae Tegwyn a Mary Davies o Fferm Caeremlyn yn Hendy-gwyn ar Daf yn honni bod yr £1.3 miliwn a ddyfarnwyd i'w merch Eirian fel iawndal yn ormodol.

Y llynedd fe ddyfarnodd y Llys Apêl bod Ms Davies wedi gweithio am flynyddoedd ar y fferm laeth am fawr ddim o gyflog.

Roedd rhieni Eirian Davies, 46, wedi addo y byddai hi'n etifeddu fferm lewyrchus y teulu, ond yn dilyn anghydfod teuluol roedd Tegwyn a Mary Davies, sydd yn eu 70au, wedi addasu eu hewyllys i rannu'r fferm 182 erw yn gyfartal rhwng Eirian Davies a'i dwy chwaer.

Chafodd Ms Davies ddim cyflog am ei gwaith ar y fferm tan oedd hi'n 21 oed, ac wedi hynny, byddai'n cael oddeutu £15 y dydd am odro'r gwartheg.

image copyrightArall
image caption"Roedden nhw wastad yn dweud wrtha'i mai fi fyddai piau'r fferm," meddai Eirian Davies
image copyrightGoogle
image captionY fferm yn Henllan Amgoed

Fe waethygodd anghydfod yn y teulu yn dilyn "ffrwgwd" yn y parlwr llaeth, pan daflodd Mary Davies laeth dros ei merch, ac fe frathodd Eirian Davies ei thad ar ei goes yn ystod y digwyddiad.

Yn 2009, fe ddangosodd ei rhieni ewyllys ddrafft i Miss Davies, oedd yn gadael rhan helaeth o'r fferm iddi. Ond fe newidiodd Mr a Mrs Davies eu meddyliau, gan newid y ddogfen i adael rhan gyfartal o'r fferm i Miss Davies a'i dwy chwaer.

Mae Tegwyn a Mary Davies yn apelio yn erbyn y swm o arian a ddyfarnwyd i'w merch, £1.3m, gan y Barnwr Milwyn Jarman QC.

Ddydd Mawrth, dywedodd eu bargyfreithiwr, Simon Fancourt wrth y Llys Apêl yn Llundain bod y barnwr Jarman yn annheg wedi "gweithio ar y sail bod disgwyliad o etifeddu y cyfan".

Mae disgwyl i'r Arglwydd Ustus Patten, Arglwydd Ustus Underhill a'r Arglwydd Ustus Lewison, sy'n gwrando'r achos, neilltuo eu dyfarniad i ddyddiad diweddarach.