Claf yn Sbaen am ddod 'adref i Gymru i farw'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tony Harries o Abertawe'n ddifrifol wael yn Sbaen

Mae teulu dyn o Abertawe sy'n ddifrifol wael mewn ysbyty yn Sbaen yn codi arian i geisio dod ag ef yn ôl i Gymru i farw.

Mae teulu Tony Harries, 57 oed, o Gorseinon yn codi arian i ddod ag ef yn ôl o'r ysbyty yn Barcelona.

Fe gafodd Mr Harries ei daro'n wael tra ar ei wyliau yn Sbaen fis Hydref, ac mae wedi bod yn cael ei drin yn yr ysbyty am haint ar yr ysgyfaint ers hynny.

Mae doctoriaid sydd wedi bod yn ei drin yn dweud na allan nhw wneud dim mwy iddo, arwahan i ddarparu gofal lliniarol i leddfu poen.

Nid yw Mr Harries yn gallu hedfan oherwydd ei gyflwr, ond mae ei frawd Bryan a'i chwaer Diane, yn ceisio codi'r £5000 sydd angen i dalu am ambiwlans awyr a nyrs i'w gludo adref i Gymru.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mr Harries ei daro'n wael tra ar ei wyliau

Dywedodd Bryan, brawd Mr Harries: ''Dymuniad Tony yw cael dod nôl i Gymru i farw. Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i wneud hyn ond does gennym ni ddim digon o arian.''

'Amser yn brin'

Mae aelod seneddol Gŵyr, Byron Davies, wedi bod yn trafod gyda'r Swyddfa Dramor yn Llundain a staff Llysgenhadaeth Prydain yn Sbaen.

Dywedodd: ''Mae'n drasig ei fod yn colli'i fywyd ag yntau'n weddol ifanc a'r peth lleiaf allwn ni wneud yw ceisio codi arian i ddod ag ef adref. Ond mae amser yn brin.''