Prif Swyddog Iechyd newydd i Gymru

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Swyddog Meddygol newydd i Gymru.

Daw Dr Frank Atherton yn wreiddiol o Sir Gaerhirfryn.

Mae Dr Atherton wedi bod yn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol Iechyd yn yr Adran Iechyd a Lles yn Nova Scotia, Canada, ers 2012.

Yn y gorffennol, bu'n Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yng ngogledd Sir Gaerhirfryn, ac yn Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd y DU.

Yn ei rôl fel Prif Swyddog Meddygol Cymru, bydd Dr Atherton yn gyfrifol am ddarparu cyngor proffesiynol annibynnol i'r Prif Weinidog, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Cabinet ar faterion iechyd ac iechyd y cyhoedd.

Cyfarwyddwr meddygol y GIG

Bydd hefyd, yn gyfarwyddwr meddygol ar gyfer y GIG yng Nghymru, gan chwarae rôl allweddol yn y meysydd rheoleiddio, addysg a hyfforddiant, a safonau a pherfformiad meddygol.

Mae Dr Atherton yn olynu Dr Ruth Hussey, yn dilyn ei hymddeoliad fis Mawrth.

Mae disgwyl iddo ddechrau yn ei swydd newydd yn hwyrach yr haf hwn.

Wrth gyhoeddi'r penodiad, dywedodd Dr Frank Atherton:

"Mae'n bleser gen i gael fy mhenodi'n Brif Swyddog Meddygol nesaf Cymru. Mae'r genedl yn wynebu heriau mawr a chyfleoedd cyffrous i wella iechyd ac rwy'n ei ystyried yn fraint fawr i gael y cyfle hwn i arwain yr ymdrechion i ddatblygu Cymru iachach."

Mae disgwyl iddo ddechrau yn ei swydd newydd yn hwyrach yr haf hwn.