Sigaréts ffug: Gorchymyn gweddw i ad-dalu £213,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae gweddw golffiwr proffesiynol wedi cael gorchymyn i ad-dalu £213,000 a wnaeth ei gŵr drwy werthu sigaréts ffug.

Fe wnaeth Mark Skinner, fu farw yn 2013, wneud canoedd o filoedd o bunnau drwy werthu'r sigaréts o faniau hufen ia.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod ef a Sara Skinner, 46 o Gwmbrân, wedi gwario'r arian ar 21 gwyliau mewn pedair blynedd, ac wedi prynu sawl car.

Mae Sara Skinner wedi cwblhau hanner ei dedfryd 30 mis am lanhau arian. Bydd rhaid iddi ad-dalu'r arian o fewn tri mis neu wynebu dwy flynedd dan glo.

'Barus'

Roedd Mark Skinner wedi defnyddio faniau hufen ia i werthu'r sigaréts a thybaco ffug.

Ar ôl cael ei arestio gan yr heddlu, cafodd ei gorff ei ddarganfod ar lannau afon cyn i achos llys ddigwydd.

Cafodd Sara Skinner ei chyhuddo o lanhau arian wedi iddi wario'r arian gafodd ei wneud gan ei gŵr.

Clywodd y llys bod y cwpl wedi prynu sawl car, gan gynnwys BMW, Range Rover a Land Rover, oedd werth tua £120,000.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Dywedodd Simon Goodman ar ran Sara Skinner y byddai'r gorchymyn yn golygu y byddai hi'n colli ei chartref, yr oedd hi'n ei rentu i deulu arall.

Clywodd y llys hefyd nad oedd ei bywyd wedi bod yn hawdd, a bod ei gŵr wedi bod mewn perthynas gyda dynes arall ac wedi cael plant gyda hi.

Dywedodd y Cofiadur Mark Powell: "Roedd hi'n gwybod yn iawn am y gweithgaredd troseddol oedd wedi digwydd yn ei chartref."

Ychwanegodd: "Roeddech chi a'ch gŵr yn farus. Mae'r drosedd yma o ganlyniad i farusrwydd."