Lluniau: Eira Ebrill // Pictures: April Snow

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heledd Edwards
Disgrifiad o’r llun,
Brecwast yn yr ardd bore 'ma? // Al fresco breakfast maybe?
Ffynhonnell y llun, Jamie Rooke
Disgrifiad o’r llun,
Troed lawr i gael cyrraedd y top! // Put your foot down and you may reach the top
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n amlwg nad oes unrhywun wedi bod i'r sied heddiw // Obviously, no one's been to the shed recently
Ffynhonnell y llun, Dilwyn Roberts-Young
Disgrifiad o’r llun,
Ardal Aberystwyth yn edrych yn ysblennydd // The hills around Aberystwyth look resplendent
Ffynhonnell y llun, Jeremy Segrott
Disgrifiad o’r llun,
Bwrw eira ar yr A470 ar Fannau Brycheiniog // Snow at Storey Arms on the A470
Ffynhonnell y llun, Andy Braund
Disgrifiad o’r llun,
Awyr las ac eira // Snow and blue skies
Disgrifiad o’r llun,
Mae wedi bwrw eira... wir nawr // It has snowed, honest
Ffynhonnell y llun, Warden yr Wyddfa
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llwybrau'n llithrig ar y ffordd i gopa'r Wyddfa // The paths are slippery on the way to Snowdon's summit
Disgrifiad o’r llun,
Y ffordd trwy Plwmp ddoe // The road through Plwmp, Ceredigion yesterday
Disgrifiad o’r llun,
Gweld y ceiliog a'r ieir? // Time for our spot the poultry competition
Ffynhonnell y llun, Morys Gruffydd
Disgrifiad o’r llun,
Taith anodd i'r gwaith rhwng Corris a Cross Foxes bore 'ma // A difficult journey to work between Corris and Cross Foxes this morning
Ffynhonnell y llun, Dilwyn Roberts-Young
Disgrifiad o’r llun,
Eira? Dim problem os oes 'da chi got fel fi! // Snow? No problem if you've got a coat like this!
Ffynhonnell y llun, Heledd Edwards
Disgrifiad o’r llun,
Eira ar y 'topie' // There's snow on them there hills
Ffynhonnell y llun, Snowdon Webcam
Disgrifiad o’r llun,
Yr Wyddfa yn ei holl ogoniant // Snowdon in all its glory (©http://snowdon.webcam)