Difrodi gwerth miloedd o babïau yng Nghaernarfon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Achoswyd gwerth miloedd o bunnoedd o ddifrod gan y fandaliaid

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion wedi i werth miloedd o bunnoedd o babïau gael eu difrodi yng Nghaernarfon.

Rhywdro rhwng yr wythnos ddiwethaf a 10:45 ddydd Mercher, 27 Ebrill, fe wnaeth rhywun dorri mewn i storfa ar Stryd Skinner a difrodi'r pabïau papur oedd ar gyfer Sul y Cofio.

Roedd y pabïau gwerth miloedd o bunnoedd a bu'n rhaid cael gwared ar y cyfan gan nad oedd modd eu defnyddio.

Dywedodd Sarjant Rhys Gough o Heddlu'r Gogledd: "Rydym yn apelio ar unrhyw un a welodd ymddygiad amheus yn Stryd Skinner neu'r cyffiniau i gysylltu â ni.

"Roedd hon yn drosedd ffiaidd lle cafodd y pabïau eu dinistrio mewn gweithred o fandaliaeth pur. Ni chafodd unrhyw beth ei ddwyn o'r storfa sy'n golygu bod y troseddwr neu droseddwyr wedi gwneud hyn oherwydd malais pur."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda Swyddfa'r Heddlu yng Nghaernarfon ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod U060120.