Dur: 'Dim sicrwydd o lwyddiant' medd Cameron

Cyhoeddwyd

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi dweud nad oes sicrwydd y bydd ymdrechion y llywodraeth i achub y diwydiant dur yn llwyddo.

Mae dyfodol Tata wedi bod yn y fantol ers i'r cwmni gyhoeddi bwriad i werthu eu busnes yn y DU.

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud eu bod yn fodlon cymryd cyfran o 25% o unrhyw gytundeb i brynu'r busnes.

Ond wrth i weinidogion chwilio am brynwr, dywedodd Mr Cameron: "Does dim sicrwydd o lwyddo."

'Gweithio'n galed'

Yn siarad ddydd Mercher, dywedodd: "Tra fy mod eisiau gwneud popeth y gallwn i sicrhau'r dyfodol, nid yn unig i Bort Talbot ond i Scunthorpe a'r diwydiant dur ym Mhrydain, mae gorgyflenwad enfawr, a chwymp mewn prisiau, o China."

Ychwanegodd y gallai'r cynllun lwyddo os fydd gwleidyddion yn "gweithio'n galed" i sicrhau "proses werthu cywir".

Roedd Mr Cameron ym Mhort Talbot ddydd Mawrth i sicrhau gweithwyr, undebau a rheolwyr o ymrwymiad y llywodraeth i gefnogi'r diwydiant.

Mae o leiaf dau brynwr posib wedi dangos diddordeb yn y busnes.

Daw sylwadau Mr Cameron wrth i'r Ysgrifennydd Busnes baratoi i ymddangos o flaen Aelodau Seneddol ddydd Iau.