Porthladd yn gwrthwynebu cynllun M4 Casnewydd

  • Cyhoeddwyd
m4

Mae'r cwmni sy'n rheoli Dociau Casnewydd wedi datgan eu gwrthwynebiad i'r llwybr y mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn ei fwriadu ar gyfer uwchraddio'r M4 ger y ddinas.

Byddai'r llwybr, sy'n cael ei adnabod fel y llwybr du, yn mynd yn syth drwy'r dociau.

Mae Cymdeithas Porthladdoedd Prydain (ABP) yn dweud na fyddai'n gallu derbyn llongau mawr sy'n defnyddio'r safle ar hyn o bryd.

Bwriad y cynllun yw gwneud teithiau'n gyflymach a lleihau tagfeydd.

£186m i'r economi

Mae 3,000 o bobl yn gweithio i Gymdeithas Porthladdoedd Prydain neu i gwmnïau eraill yn y dociau.

Mae 1.75 miliwn tunnell o nwyddau'n dod drwy'r Gasnewydd bob blwyddyn, a'r gred yw ei fod yn cyfrannu £186m i economi Cymru.

Byddai'r ffordd newydd - 24 cilometr o draffordd a phont chwe lôn dros yr afon - yn cael ei hadeiladu 25 metr uwchben y dociau, er mwyn ceisio lleihau tagfeydd ger twneli Brynglas.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, byddai'r ffordd newydd yn arbed £40m i fusnesau, ac yn ychwanegu £74m i werth ychwanegol gros de Cymru erbyn 2037.

Disgrifiad o’r llun,
Mae ABP yn dweud na fyddai rhai llongau yn gallu cyrraedd Casnewydd petai'r ffordd newydd yn cael ei hadeiladu

Ond mae ABP yn dweud y byddai'r ffordd yn cyfyngu ar y mathau o longau fyddai'n gallu teithio i Gasnewydd.

Mae'r cwmni'n dweud na fyddai llongau sy'n cario pren o Latfia yn gyson yn gallu dod, gan eu bod yn rhy fawr.

Byddai'r ffordd hefyd yn atal y cwmni rhag symud craeniau mawr o amgylch y safle, yn ôl ABP.

Niweidio'r busnes

Dywedodd cyfarwyddwr ABP yn ne Cymru, Matthew Kennerly y byddai hollti'r porthladd a cholli tir yn niweidio'r busnes.

"Byddai'n cymryd dros 80 acer gennym ni, tua 20% o'r lle sydd gyda ni i reoli'r busnes ar hyn o bryd a lle rydyn ni'n awyddus i ddatblygu yn y dyfodol," meddai.

Oherwydd taldra'r ffordd, dywedodd na fyddai "tua 50% o longau yn gallu mynd drwyddo yn y dyfodol".

Mae ABP yn gwrthwynebu'n swyddogol i'r gorchymyn prynu gorfodol am dir i adeiladu'r ffordd.

Disgrifiad o’r llun,
Bwriad y cynllun yw lleihau tagfeydd a chyflymu traffig

Yr M4 - Safbwyntiau'r pleidiau

  • Mae Llafur yn addo parhau gyda'r cynllun, gan ffafrio'r llwybr du - ond does dim mwy o fanylion yn ei maniffesto.
  • Dywedodd Plaid Cymru y byddai'n gwella'r M4 unai trwy ddefnyddio'r llwybr glas, neu fersiwn wahanol ohono.
  • Byddai'r Ceidwadwyr yn dechrau'r gwaith ar y ffordd o fewn 12 mis, ond ychwanegodd y byddai'n adolygu'r opsiynau am ba lwybr i'w ddefnyddio.
  • Mae UKIP yn gwrthwynebu'r llwybr du oherwydd y gost a'r niwed i'r amgylchedd yn lleol, gan ffafrio'r llwybr glas.
  • Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn gwrthwynebu'r llwybr du, ac maen nhw eisiau defnyddio ffyrdd gwahanol i leihau traffig, fel gwella trafnidiaeth gyhoeddus.
  • Byddai'r Blaid Werdd yn cael gwared ar y cynllun yn gyfan gwbl, gan ffafrio gwella systemau trafnidiaeth gyhoeddus, yn cynnwys Metro De Cymru.