Cyngor i ystyried tollau Pont Cleddau

Cyhoeddwyd

Bydd Cyngor Penfro yn penderfynu fis nesaf os fydd tollau yn parhau mewn grym ar Bont Cleddau.

Cafodd y mater ei drafod gan gynghorwyr ddydd Mercher, ac mae nifer fawr o gynghorwyr o blaid lleihau'r tollau ar y bont.

Ond dywedodd swyddogion y cyngor y byddai cael gwared ar y tollau yn golygu bod tua £2m yn llai i'w wario ar ffyrdd a thrafnidiaeth bob blwyddyn.

Bydd y tollau'n parhau am y tro, ond fe fydd y cyngor yn ystyried os ydyn nhw am gynyddu, lleihau, cadw neu gael gwared ar y tollau fis nesaf.