Teclyn newydd Heddlu Gwent i brofi gyrwyr am gyffuriau

  • Cyhoeddwyd
DrugWipeFfynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi dechrau profi gyrwyr am gyffuriau wrth ymyl y ffordd gyda chymorth teclyn newydd.

Gall DrugWipe brofi sampl o boer am gyffuriau fel canabis a chocên o fewn tair munud.

Hyd yma mae Heddlu Gwent wedi defnyddio'r teclyn dros 300 o weithiau gyda 190 o ganlyniadau positif.

Mae'r Swyddfa Gartref yn amcangyfrif bod tua 200 o bobl yn cael eu lladd bob blwyddyn gan yrwyr dan ddylanwad cyffuriau.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Canabis yw'r cyffur mwyaf cyffredin yn ôl Heddlu Gwent

Os yw'r prawf yn bositif mae llinellau coch yn ymddangos, yn debyg i brawf beichiogrwydd, ac yna mae'r gyrrwr yn mynd i'r orsaf heddlu am brawf gwaed.

Ers cyflwyno'r prawf, cafodd 59 gyrrwr eu gwahardd am gyfnodau o rhwng 12 a 48 mis. Cafodd un person ei ddal dau ddiwrnod yn olynol.

Dywedodd yr Arolygydd Matthew Harvard: "Mae'r canlyniadau hyn yn rhoi darlun fwy clir i ni o faint o bobl sy'n gyrru dan ddylanwad cyffuriau.

"Mae'r rhai sy'n mynd tu ôl olwyn car wedi cymryd cyffuriau yn peryglu nid yn unig eu hunain a'u teithwyr, ond cerddwyr a modurwyr eraill."