Teclyn newydd Heddlu Gwent i brofi gyrwyr am gyffuriau

Published
image copyrightHeddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi dechrau profi gyrwyr am gyffuriau wrth ymyl y ffordd gyda chymorth teclyn newydd.

Gall DrugWipe brofi sampl o boer am gyffuriau fel canabis a chocên o fewn tair munud.

Hyd yma mae Heddlu Gwent wedi defnyddio'r teclyn dros 300 o weithiau gyda 190 o ganlyniadau positif.

Mae'r Swyddfa Gartref yn amcangyfrif bod tua 200 o bobl yn cael eu lladd bob blwyddyn gan yrwyr dan ddylanwad cyffuriau.

image copyrightHeddlu Gwent
image captionCanabis yw'r cyffur mwyaf cyffredin yn ôl Heddlu Gwent

Os yw'r prawf yn bositif mae llinellau coch yn ymddangos, yn debyg i brawf beichiogrwydd, ac yna mae'r gyrrwr yn mynd i'r orsaf heddlu am brawf gwaed.

Ers cyflwyno'r prawf, cafodd 59 gyrrwr eu gwahardd am gyfnodau o rhwng 12 a 48 mis. Cafodd un person ei ddal dau ddiwrnod yn olynol.

Dywedodd yr Arolygydd Matthew Harvard: "Mae'r canlyniadau hyn yn rhoi darlun fwy clir i ni o faint o bobl sy'n gyrru dan ddylanwad cyffuriau.

"Mae'r rhai sy'n mynd tu ôl olwyn car wedi cymryd cyffuriau yn peryglu nid yn unig eu hunain a'u teithwyr, ond cerddwyr a modurwyr eraill."