Dyn yn cael carchar am saith mlynedd am ysgwyd babi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae dyn wedi ei garcharu am saith mlynedd am ysgwyd babi deufis oed oedd yn ei ofal, gan ei anafu'n ddifrifol.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd y bydd angen gofal ar y plentyn am weddill ei oes ar ôl i Gary Joy, 26 oed, ysgwyd y babi "mewn rhwystredigaeth" tra'n ei warchod.

Roedd Joy wedi honni ei fod yn chwarae gyda'r plentyn gan ei daflu i'r awyr, ond doedd ddim yn gwybod sawl gwaith oedd hyn wedi digwydd.

Clywodd y llys fod y plentyn, sy'n deirblwydd oed erbyn hyn, wedi dioddef gwaedlif ar ei ymenydd, yn asgwrn ei gefn ac yn ei lygaid.

Cludwyd y bachgen bach, na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, i ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd ar ôl dioddef ffitiau.

Dywedodd y Barnwr Jonathan Furness QC wrth Joy: "Yn anffodus ni fydd y plentyn fyth yn gwella o'i anafiadau. Mae'n fachgen bach gydag anableddau difrifol, yn gwbl ddibynol ar ofalwyr ac mi fydd yn parhau i wneud am weddill ei oes.

"Dyw son am niwed difrifol ddim yn gwneud cyfiawnder a'r drwg sydd wedi'i achosi. Digwyddodd hwn mewn eiliad o rwystredigaeth pan golloch chi reolaeth o'ch synhwyrau.

"Fydd hyn yn aros gyda chi am weddill eich oes."

Cafwyd Joy o'r Bettws, Casnewydd yn euog o achosi niwed corfforol difrifol ac fe'i danfonwyd i'r carchar am saith mlynedd.