Tata: 'Angen mwy o gymorth gan y llywodraeth'

Cyhoeddwyd

Mae angen i'r llywodraeth wneud mwy i helpu Tata i ddarganfod prynwr i'w busnes yn y DU, yn ôl prif weithredwr y cwmni ym Mhrydain.

Dywedodd Bimlendra Jha wrth aelodau'r pwyllgor dethol busnes yn Nhy'r Cyffredin na fyddai'r busnes yn cael ei werthu oni bai fod y diffyg yn y gronfa pensiynau yn cael ei leihau.

Er nad yw'r cwmni wedi penderfynu erbyn pryd i werthu'r busnes, dywedodd Mr Jha nad oedd modd i Tata "waedu" am byth.

Ychwanegodd nad yw'r cwmni yn barod i rannu rhannau o'r busnes yn y DU er mwyn sicrhau prynwr.

'Gwendidau strwythurol'

"Ni fyddwn ni'n delio gyda... rhywun yn dweud gadwch Port Talbot a rhowch y gweddill i ni - nid yw hynny'n dderbyniol," meddai.

Dywedodd Mr Jha hefyd mai "gwendidau strwythurol" yn y DU, fel costau ynni a threthi busnes uchel, oedd y rheswm am werthu'r busnes.

"Petawn ni â'r un costau ynni a'r Almaen, yna byddai Tata Steel yn gwario £40m yn llai - ni fydden ni'n gweld rhifau negyddol," dywedodd wrth yr ASau.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Sajid Javid ei feirniadu am deithio i Awstralia yn hytrach na mynd i gyfarfod rheolwyr Tata

Dywedodd Ysgrifennydd Busnes y DU, Sajid Javid na fyddai wedi teithio i Awstralia yn y cyfnod pan oedd bwrdd Tata yn trafod gwerthu'r busnes yn y DU, petai'n cael y cyfle eto.

Ond ychwanegodd ei fod yn credu bod Tata wedi penderfynu i werthu'r busnes yn barod, ac nad oedd y cyfarfod yn Mumbai yn ddim ond cyfle i dynnu lluniau.

"Ni fyddai cyfle i dynnu lluniau wedi bod o gymorth i'r gweithwyr," meddai.

"Yr hyn sydd wedi helpu yw'r gwaith rydyn ni wedi ei wneud ers hynny."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Tata yn cyflogi miloedd o weithwyr mewn safleoedd yn ogystal â Phort Talbot, gan gynnwys Scunthorpe

Mae Llywodraeth y DU yn fodlon ystyried prynu rhan o fusnes Tata os oes prynwr yn dod i'r amlwg.

Mae Stuart Wilkie, cyfarwyddwr Tata ym Mhort Talbot a Llanwern, yn gweithio ar gynllun i reolwyr brynu'r busnes.

Mae'r llywodraeth yn mynnu ei fod yn gwneud popeth sy'n bosib i sicrhau "dyfodol cynaliadwy" i'r diwydiant dur.