Cwch pysgota: Darganfod pysgotwr

The Harvester Image copyright Archie Harris

Mae Gwylwyr y Glannau wedi cadarnhau eu bod wedi darganfod dyn yn y môr ger arfordir Tyddewi wedi i gwch pysgota suddo.

Parhau mae'r chwilio am ail bysgotwr sydd ar goll yn y môr.

Dywedodd Jim Phillips o'r RNLI yn Nhyddewi: "Mae'r dyn wedi ei gludo i'r ysbyty ond nid ydym yn gwybod am ei gyflwr."

"Rydym yn parhau i chwilio am yr ail bysgotwr."

Cafodd gwylwyr y glannau alwad frys gan aelod o'r cyhoedd ychydig cyn 14:30 ddydd Iau, wedi i rywun weld y cwch mewn trafferthion yng nghanol creigiau ger Tyddewi.

Bu'n rhaid i'r gwasanaethau brys roi gorau i'r chwilio dros nos, gan ddechrau ail chwilio am 06:00 fore Gwener.

Fe wnaeth y cwch suddo ryw filltir o'r lan.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Chwilio am bysgotwyr oddi ar arfordir Sir Benfro

Credir mai cwch pysgota o'r enw "The Harvester" yw'r cwch sydd wedi suddo.

Nos Iau bu pump o gychod achub, hofrennydd a thimau cerdded wedi bod allan yn chwilio.

Dywedodd llefarydd ar ran gorsaf achub Tyddewi: "Mi darodd y llong y creigiau ger traeth Abereiddi. Mi welodd aelodau'r cyhoedd fod y cwch wedi taro'r creigiau."

Ychwanegodd fod y cwch wedi suddo a sbwriel wedi ei ddarganfod ar wyneb y môr.

Image caption Rhannau o'r cwch ddaeth i'r fei ger arfordir Sir Benfro