Gwenwyno baban: Mam yn cael yr hawl i apelio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena

Mae mam gafodd ei charcharu am lofruddio ei baban wedi cael gwybod y bydd y Llys Apêl yn edrych eto ar ei hachos.

Cafodd Michelle Smith, 38, o Gastell-nedd, ei chanfod yn euog yn 2012 o wenwyno ei merch, Amy, trwy roi tabledi lladd poen iddi.

Roedd Amy yn chwe wythnos oed pan fu hi yn farw yn yr ysbyty 2007. Cafodd y cyffur dihydrocodeine ei ddarganfod yn ei gwaed.

Bedair blynedd ar ôl y farwolaeth, aeth Michelle Smith i'r orsaf heddlu a dweud mai hi oedd wedi llofruddio ei merch. Ond funudau wedyn, fe newidiodd ei datganiad.

Fe wadodd gyfrifoldeb ond cafodd ei chanfod yn euog a gorchymyn i dreulio o leiaf 12 mlynedd dan glo.

Clywodd y llys ddydd Iau ei bod hi wedi gwneud cais i apelio yn 2013 ond bod y cais hwnnw wedi'i roi o'r neilltu heb yn wybod iddi.

Dywedodd un o'r barnwyr, Mr Ustus Spencer, mai dim ond Michelle Smith oedd yn gwybod pam ei bod hi wedi "dewis yn fwriadol i roi cyffur i fabi diymadferth."

Ychwanegodd: "Y tebygolrwydd oedd ei bod hi'n crefu ac eisiau sylw gan y meddygon yn yr ysbyty."

Bydd barnwr nawr yn ailedrych ar yr achos.

Straeon perthnasol