Cyngor yn cyfaddef tynnu arwyddion gwleidyddol i lawr

Cyhoeddwyd

Mae cyngor lleol wedi cyfaddef tynnu posteri gwleidyddol i lawr mewn ardaloedd cymunedol o gwmpas cartrefi cyngor.

Yn ôl swyddogion Cyngor Caerdydd mi oedden nhw'n dilyn "cyfarwyddiadau clir" er mwyn "cynnal niwtraliaeth."

Mae ymgeisydd Plaid Cymru, Neil McEvoy yn dweud bod Cyngor Caerdydd wedi bod yn tynnu'r arwyddion i lawr o du allan i gartrefi yng ngorllewin Caerdydd, yr etholaeth lle y mae o yn sefyll.

Mae'n dweud nad oes gan y cyngor "unrhyw hawl" i wneud hyn ac mae'n honni bod rhai o'r arwyddion wedi eu tynnu i lawr o eiddo preifat.

Mewn datganiad, sydd wedi ei roi i Mr McEvoy gan yr heddlu mae'r cyngor yn dweud:

"Er mwyn cynnal niwtraliaewth yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad ac i gyd fynd â chanllawiau awdurdodau lleol, mae swyddogion yn dilyn cyfarwyddiadau clir i dynnu posteri gwleidyddol i gyd i lawr, pwy bynnag yw'r blaid neu'r ymgeisydd a hynny mewn ardaloedd cymunedol mewn eiddo sydd yn berchen i'r cyngor.

"Mae hyn yn cynnwys gerddi mewn fflatiau, neu du fewn blociau adeiladau ond ddim mewn gerddi unigol, boed hynny yn eiddo cyngor neu beidio."

Mae Heddlu'r De wedi dweud wrth Mr McEvoy eu bod wedi cofnodi cwyn o ladrad a difrod i arwyddion Plaid a'u bod yn dal i ymchwilio.

Ond dywedodd arolygydd o'r heddlu nad oedd yn bwriadu "cofnodi unrhyw gwynion ychwanegol o dwyll o achos unrhyw ddadl ynglŷn â pherchnogaeth tir."

"Rwy'n credu bod hi'n rhesymol ac yn gymesur i chi fel cynghorydd lleol i drafod hyn gyda'ch cyd-gynghorwyr a datrys y peth o fewn eich sefydliad," ychwanegodd.