BBC Cymru Fyw

Ysgwyd babi: Carcharu tad am wyth mlynedd

Published
Mae tad wedi ei garcharu am wyth mlynedd am ysgwyd ei fab deufis oed i farwolaeth.
Fe wnaeth Sean Mullender, 22 o Gei Connah yn Sir y Fflint, gyfaddef dynladdiad y babi, Daniel, ym mis Hydref 2014.
Cafodd y babi ei gludo i Ysbyty Caer ar 2 Hydref 2014, ond bu farw deuddydd yn ddiweddarach.
Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y babi wedi dioddef anafiadau i'w ben o achos ysgwyd.
Dywedodd Paul Lewis QC ar ran yr erlyniad: "Mae'n rhaid bod y diffynnydd wedi ysgwyd y babi gyda nerth sylweddol i achosi anaf i'r ymennydd a gwaedu yn ei lygaid..."
Roedd Mullender wedi gwadu llofruddio'r babi, ond cafodd ei ble i gyhuddiad o ddynladdiad ei dderbyn gan y llys.
Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr Mrs Ustus Nicola Davies bod Mullender wedi dweud celwydd am yr hyn a wnaeth ac wedi ymddwyn yn "ddidrugaredd".
"Roedd Daniel yn eich gofal chi, chi oedd ei dad," meddai.
Ychwanegodd: "Am weddill eich bywyd byddwch yn byw gyda'r hyn a wnaethoch i'ch babi, hogyn bach yr oeddech yn ei garu ac wedi gofalu amdano.
"Byddwch yn byw gyda chanlyniadau'r hyn a wnaethoch am flynyddoedd."