Damwain angheuol ar ffordd yr A541

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i un person gael ei ladd mewn damwain ar ffordd yr A541 rhwng Dinbych a'r Wyddgrug.

Cafodd y gwasanaeth ambiwlans a'r heddlu eu galw brynhawn dydd Sul i'r lleoliad a chredir mai dim ond un cerbyd sef car Volkswagen oedd yn gysylltiedig â'r ddamwain.

Mae un person wedi marw yn y fan a'r lle a dau berson arall wedi eu hafon i'r ysbyty, un gydag anafiadau difrifol.

Mae ffordd yr A541 ar gau ac mae disgwyl iddi fod ar gau am beth amser. Mae traffig yn cael ei ddargyfeirio yn Afon Wen a Licswm.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd unrhywbeth i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101.