Brechu plant wedi achosion Hepatitis A yng Nghaerffili

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae dros 200 o blant ysgol gynradd yng Nghaerffili wedi cael eu brechu yn erbyn Hepatitis A, yn dilyn sawl achos o'r haint.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod chwe achos o'r haint yn gysylltiedig ag Ysgol Gynradd Glyn-Gaer.

Erbyn hyn mae 222 o blant a 48 oedolyn wedi cael eu brechu.

Cafodd rieni lythyr ddydd Mawrth yn eu hatgoffa i fod yn wyliadwrus oherwydd bod plant sy'n dod i gysylltiad â'r haint yn dal i allu dioddef o symptomau Hepatitis A.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Caerffili wedi bod yn ymchwilio i'r achosion.

Mae dau achos arall wedi ymddangos yn y gymuned ac mae'r arbenigwyr yn ceisio dod o hyd i gysylltiad rhwng y cleifion yma a'r ysgol.

Dywed Heather Lewis, ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru bod symptomau Hepatitis A "yn annifyr ond yn anaml yn ddifrifol'.'

Mae'r symptomau yn debyg i rai'r ffliw, gan achosi i gleifion deimlo'n flinedig, dioddef poenau yn y stumog a'r croen yn cosi.