Meddygon yn gwadu dynladdiad bachgen 12 oed yn Abertyleri

  • Cyhoeddwyd
Ryan Morse

Mae dau feddyg wedi pledio'n ddieuog i ddynladdiad yn dilyn marwolaeth bachgen 12 oed o Abertyleri ym Mlaenau Gwent.

Mae'r meddygon teulu Joanne Rudling a Lindsay Thomas wedi eu cyhuddo o ladd Ryan Morse yn anghyfreithlon drwy esgeulustod ar 8 Rhagfyr 2012.

Mae Dr Rudling hefyd yn wynebu cyhuddiad ychwanegol o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae disgwyl i'r achos barhau am bedair wythnos ac mae'r ddwy ddynes wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Dywedodd y barnwr Mrs Ustus Davies wrth Lys y Goron Caerdydd: "Achos ei farwolaeth oedd clefyd Addison.

"Mae'r diffynyddion yn feddygon, ac roedden nhw'n feddygon teulu. Mae'r Goron yn honni mai gweithredoedd o esgeulustod y meddygon wnaeth arwain at ei farwolaeth."

Bydd y rheithgor yn tyngu llw ddydd Mercher.