Carcharu dyn ar ôl ymsodiad gwn awyr ym Machynlleth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys

Mae dyn o Fachynlleth wnaeth saethu pobl gyda dryll awyr tra'n feddw wedi ei garcharu am bum mlynedd.

Fe wnaeth David Keith Cornell, 27 oed, bledio'n euog i gyhuddiadau o geisio anafu bwriadol, ac o fod gyda gwn yn ei feddiant.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry fod ei ymddygiad "tu hwnt i grediniaeth " ac fe allai fod wedi lladd rhywun.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Cornell wedi tanio'r dryll awyr o ffenest ei fflat yng nghanol Machynlleth ar 31 Rhagfyr.

"Pan roeddech wedi meddwi ar alcohol ac ar gyffuriau fe wnaethoch danio ergydion tuag at stryd gyhoeddus ym Machynlleth gan anafu tri o bobl."

Clywodd y llys fod un o'r bwledi wedi mynd rhwng asennau un dyn, Ryan Briwant-Evans, ac yn agos i'w ysgyfaint.

Bu Mr Evans yn yr ysbyty am dridiau.

"Pe bai wedi mynd i'r ysgyfaint fe allai'r person hwnnw fod wedi marw," meddai barnwr Parry.