Lluniau: Pen draw'r stryd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Sawl mam yn y gorllewin gafodd ffrog ar gyfer priodas o siop BJ Jones, Llanbed?
Ffynhonnell y llun, Lyn Dafis
Disgrifiad o’r llun, Dyma i chi Kwik Save yn Aberystwyth. Roedd gan y cwmni, gafodd ei sefydlu ym Mhrestatyn, sawl cangen ar hyd a lled Cymru
Ffynhonnell y llun, Geoff Charles
Disgrifiad o’r llun, Siop bentref Llanfachraeth yn 1957
Ffynhonnell y llun, Brian Whittle
Disgrifiad o’r llun, Siop David Evans, Abertawe, gafodd ei ddymchwel er mwyn gwneud lle i erddi'r castell
Disgrifiad o’r llun, Ar un adeg, roedd siopau cigydd Dewhurst i'w gweld ar bob stryd fawr
Disgrifiad o’r llun, 'Castle Bakery' oedd yn gyfarwydd ar strydoedd trefi yn y gogledd tan yn ddiweddar
Ffynhonnell y llun, Geoff Charles
Disgrifiad o’r llun, Garej Cambrian, Blaenau Ffestiniog yn 1959. Mae garej ar y safle hyd heddiw, ond mae'r hen adeilad crand yma wedi hen fynd
Disgrifiad o’r llun, Cyn i setiau teledu fod mor rhad ag y maen nhw heddiw, roedd llogi un o'ch siop Granada lleol yn eithaf cyffredin
Ffynhonnell y llun, Geoff Charles
Disgrifiad o’r llun, Hen siop nwy yn ardal Beddgelert, yn 1959. Sylwch ar yr hysbyseb ffilm â chysylltiad lleol yn y ffenestr
Ffynhonnell y llun, Lyn Dafis
Disgrifiad o’r llun, Roedd cau siopau Woolworths, fel hon yn Aberystwyth, yn arwydd clir o broblemau siopau'r stryd fawr
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Roedd siop ddillad Calders yng Nghaerdydd yn cael ei rhedeg am flynyddoedd gan deulu'r digrifwr Sacha Baron Cohen
Ffynhonnell y llun, Martyn Hearson
Disgrifiad o’r llun, Pawb yn gadael hen siop TP Hughes yng Nghaerfyrddin er mwyn dal y bws adre
Ffynhonnell y llun, Geoff Charles
Disgrifiad o’r llun, Pobl yn ciwio tu fas i siop Littlewoods yn 1950. Mae'r cwmni bellach wedi symud y busnes ar-lein