Antur ac Adrenalin yng Nghymru

Published

Mae Cymru'n un o'r llefydd gorau yn y byd i brofi antur yn yr awyr agored yn ôl Croeso Cymru sydd wedi dynodi 2016 yn Flwyddyn Antur.

Ydyn nhw'n gwneud môr a mynydd ohoni neu ydyn ni ar flaen y gad o ran cynnig gwefr a chyffro i ymwelwyr?

Dyma olwg ar rai o'r llefydd mwyaf anturus sydd ganddon ni ar garreg ein drws sy'n gwneud i ymwelwyr ac adrenalin lifo:

image copyrightBRUCE ADAMS
image captionGwifren Zipworld uwchben chwarel y Penrhyn ym Methesda yw'r hiraf yn Ewrop a'r gyflymaf yn y byd.
image copyrightCroeso Cymru
image captionEr rhai problemau cychwynnol, mae pwll tonnau Surf Snowdonia yn Nolgarrog, Conwy, wedi ailagor - dyma'r llyn syrffio artiffisial masnachol cyntaf yn y byd.
image copyrightOli Scarff
image captionMae hen chwarel Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog wedi ei throi yn we o drampolîns tanddaearol
image copyrightCroeso Cymru
image captionYn Sir Benfro y ganwyd y gamp o arfordira (coasteering) - sef 'neidio mewn i'r môr' i chi a fi
image captionYn Eryri y bu'r dringwyr cyntaf i ben Everest yn ymarfer - mae'n dal yn enwog drwy'r byd fel lle i ddod i ddringo
image copyrightCroeso Cymru
image captionMae Abereiddi yn Sir Benfro yn un o naw lleoliad dramatig drwy'r byd sydd wedi ei ddewis i gynnal Cystadlaethau Deifio Clogwyn y Byd
image copyrightCroeso Cymru
image captionMae dŵr gwyllt afon Tryweryn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rafftio dŵr gwyn a chanwio - dyma'r gartref y Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol a Chanŵ Cymru
image copyrightCroeso Cymru
image captionMae Freshwater West yn Sir Benfro yn un o'r traethau mwyaf poblogaidd i brofi gallu syrffwyr profiadol. Mae Pencampwriaeth Syrffio Cymru wedi ei chynnal yma a golygfeydd o un o ffilmiau Harry Potter wedi eu ffilmio yma.
image copyrightWill Smith
image captionDim ond y caiacwyr mwyaf profiadol sydd yn mentro i'r dŵr gwyllt sy'n troelli o gwmpas creigiau'r 'Bitches' ger Ynys Dewi yn Sir Benfro. Oes rhywun yn gwybod yr enw Cymraeg?
image copyrightCroeso Cymru
image captionBeicio yn y Blaenau: llwybrau beicio mynydd Antur Stiniog
image copyrightCroeso Cymru
image captionMae'r arfordir gwyntog o gwmpas Rhosneigr ym Môn yn berffaith ar gyfer syrffio barcud ac ewyn-fyrddio
image copyrightCroeso Cymru
image captionMae modd mwynhau antur ar y dŵr yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Bae Caerdydd erbyn hyn hefyd
image copyrightCroeso Cymru
image captionCoed y Brenin ger Dolgellau oedd canolfan beicio mynydd cyntaf Prydain
image copyrightMatt Smith
image captionMae Rest Bay ym Mhorthcawl yn lle poblogaidd i ddysgu syrffio oherwydd ei donnau cyson ac am ei fod yn agos at Gaerdydd a'r M4
image copyrightB White
image captionAr ôl dringo polyn 31m (100tr) fe gewch chi neidio i lawr at y ddaear yng nghanolfan raffau Betws y Coed - efo parasiwt wrth gwrs.