Antur ac Adrenalin yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae Cymru'n un o'r llefydd gorau yn y byd i brofi antur yn yr awyr agored yn ôl Croeso Cymru sydd wedi dynodi 2016 yn Flwyddyn Antur.

Ydyn nhw'n gwneud môr a mynydd ohoni neu ydyn ni ar flaen y gad o ran cynnig gwefr a chyffro i ymwelwyr?

Dyma olwg ar rai o'r llefydd mwyaf anturus sydd ganddon ni ar garreg ein drws sy'n gwneud i ymwelwyr ac adrenalin lifo:

Ffynhonnell y llun, BRUCE ADAMS
Disgrifiad o’r llun,
Gwifren Zipworld uwchben chwarel y Penrhyn ym Methesda yw'r hiraf yn Ewrop a'r gyflymaf yn y byd.
Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Er rhai problemau cychwynnol, mae pwll tonnau Surf Snowdonia yn Nolgarrog, Conwy, wedi ailagor - dyma'r llyn syrffio artiffisial masnachol cyntaf yn y byd.
Ffynhonnell y llun, Oli Scarff
Disgrifiad o’r llun,
Mae hen chwarel Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog wedi ei throi yn we o drampolîns tanddaearol
Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Yn Sir Benfro y ganwyd y gamp o arfordira (coasteering) - sef 'neidio mewn i'r môr' i chi a fi
Disgrifiad o’r llun,
Yn Eryri y bu'r dringwyr cyntaf i ben Everest yn ymarfer - mae'n dal yn enwog drwy'r byd fel lle i ddod i ddringo
Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Abereiddi yn Sir Benfro yn un o naw lleoliad dramatig drwy'r byd sydd wedi ei ddewis i gynnal Cystadlaethau Deifio Clogwyn y Byd
Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae dŵr gwyllt afon Tryweryn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rafftio dŵr gwyn a chanwio - dyma'r gartref y Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol a Chanŵ Cymru
Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Freshwater West yn Sir Benfro yn un o'r traethau mwyaf poblogaidd i brofi gallu syrffwyr profiadol. Mae Pencampwriaeth Syrffio Cymru wedi ei chynnal yma a golygfeydd o un o ffilmiau Harry Potter wedi eu ffilmio yma.
Ffynhonnell y llun, Will Smith
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond y caiacwyr mwyaf profiadol sydd yn mentro i'r dŵr gwyllt sy'n troelli o gwmpas creigiau'r 'Bitches' ger Ynys Dewi yn Sir Benfro. Oes rhywun yn gwybod yr enw Cymraeg?
Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Beicio yn y Blaenau: llwybrau beicio mynydd Antur Stiniog
Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arfordir gwyntog o gwmpas Rhosneigr ym Môn yn berffaith ar gyfer syrffio barcud ac ewyn-fyrddio
Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae modd mwynhau antur ar y dŵr yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Bae Caerdydd erbyn hyn hefyd
Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Coed y Brenin ger Dolgellau oedd canolfan beicio mynydd cyntaf Prydain
Ffynhonnell y llun, Matt Smith
Disgrifiad o’r llun,
Mae Rest Bay ym Mhorthcawl yn lle poblogaidd i ddysgu syrffio oherwydd ei donnau cyson ac am ei fod yn agos at Gaerdydd a'r M4
Ffynhonnell y llun, B White
Disgrifiad o’r llun,
Ar ôl dringo polyn 31m (100tr) fe gewch chi neidio i lawr at y ddaear yng nghanolfan raffau Betws y Coed - efo parasiwt wrth gwrs.