Etholiad: Cefnogaeth i Lafur ar ei lefel isaf ers 2010

Cyhoeddwyd

Ar drothwy etholiadau'r Cynulliad mae cefnogaeth i'r blaid Lafur yn parhau ar ei lefel isaf ers 2010, yn ôl arolwg barn olaf yr ymgyrch.

Mae'r pôl gan YouGov ar ran ITV Wales yn rhoi lefel cefnogaeth Llafur ar 33% ar y bleidlais etholaeth - yr un lefel ag arolwg gan yr un cwmni'r wythnos ddiwethaf.

Parhau'n agos mae'r frwydr am yr ail safle - mae'r Ceidwadwyr ar 21%, dau bwynt yn uwch na'r wythnos ddiwethaf, gyda Phlaid Cymru ar 19%, dau bwynt i lawr.

Mae UKIP ar 16%, un pwynt i fyny, gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 8%, yr un lefel ag wythnos yn ôl.

Ar y rhestr ranbarthol mae'r arolwg yn rhoi Llafur ar 31% (i fyny dau), Plaid Cymru ar 20% (lawr dau), y Ceidwadwyr ar 20% (i fyny un), UKIP ar 16% (i fyny un), a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 6%. Mae'r Gwyrddion ar 4% (dim newid).

Yn ôl yr Athro Roger Scully, o Brifysgol Caerdydd, pe bai'r canlyniadau yn cael eu hadlewyrchu mewn modd cyson ar draws Cymru, fe fyddai Llafur yn ennill 27 sedd, Plaid Cymru 12, y Ceidwadwyr 11, UKIP 8 a'r Democratiaid Rhyddfrydol dwy.

Dywedodd: "Dyma ni'n gweld Llafur yn parhau ar y blaen. Fydd Plaid Cymru'n siomedig i lithro'n ôl i'r trydydd safle (o ran canran y bleidlais), y tu ôl i'r Ceidwadwyr.

"Ar y llaw arall mae'n ymddangos fod y Ceidwadwyr wedi atal unrhyw ddirywiad yn eu cefnogaeth.

"Ar yr un pryd ymddengys fod cefnogaeth UKIP yn rhyfeddol o solet."

Mae'r canfyddiadau yn seiliedig ar arolwg o 1,326 o oedolion yng Nghymru rhwng 2-4 Mai.