Cynllun lloches ar gyfer hen safle Alwminiwm Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Orthios
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r datblygiad gwreiddiol yng Nghaergybi

Mae'r cwmni fydd yn adeiladu safle ynni adnewyddol a pharc eco ar Ynys Môn wedi cyflwyno cais i godi canolfan loches dros dro yno ar gyfer pobl sy'n cael eu masnachu yn anghyfreithlon.

Yn ôl cwmni Orthios o China - sy'n gobeithio creu cannoedd o swyddi ar hen safle Alwminiwm Môn ger Caergybi - fyddai'r datblygiad newydd ddim yn cael unrhyw effaith ar y safle ynni na'r parc eco.

Byddai'r Ganolfan Gymorth yn rhoi lle i hyd at 60 o bobl mewn dwy uned gyda 30 gwely'r un, a byddai yna gyfleusterau ymolchi, ystafell fwyta a chegin, lolfa ac ardaloedd cymunedol, yn ogystal ag ystafelloedd cyfweld yno.

Gallai'r safle hefyd gael ei ddefnyddio fel Canolfan Ymateb Brys petai yna argyfwng ar yr ynys.

Heddlu Gogledd Cymru, y Groes Goch a'r Soroptomistiaid Rhyngwladol fyddai'n gyfrifol am y safle, a nhw fyddai'n delio gyda'r bobl fyddai wedi cael eu masnachu neu eu caethiwo.

Bydden nhw'n dod i'r ganolfan ar ôl dod i law'r awdurdodau ym mhorthladd Caergybi a rhannau eraill o ogledd Cymru.

Mewn llythyr at Gyngor Môn - fydd yn penderfynu ar y cais cynllunio - mae'r cwmni'n dweud: "Bydd y Ganolfan Gymorth yn darparu lloches ddiogel ar unwaith i ddynion, merched a theuluoedd, sydd wedi'u hachub o gaethwasiaeth yn yr oes fodern.

"Bydd yn cynnig cyfleusterau diogel dros dro ble y gall unigolion gael eu cyfweld, eu harchwilio gan feddygon a chael llety nes bod lle mwy parhaol wedi'i drefnu mewn canolfannau cymorth eraill ar draws y wlad."

Straeon perthnasol