Dyfodol ysgolion cynradd yn Aberaeron yn y fantol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Cilcennin sydd â'r nifer isa' o ddisgyblion a'r ganran ucha' o lefydd gwag yn y dalgylch

Gallai hyd at bedair ysgol gynradd yn ardal Aberaeron gau wrth i Gyngor Ceredigion chwilio am arbedion a cheisio lleihau nifer y llefydd gwag.

Cafodd adolygiad ei gynnal o'r ddarpariaeth addysg yn y dalgylch, ble mae 10 ysgol gynradd.

Mae pedwar opsiwn wedi'u cynnig, gan gynnwys codi ysgol ardal newydd i ddisgyblion Ciliau Parc, Cilcennin, Dihewyd a Felinfach.

Bydd yr opsiynau i gyd yn cael eu trafod mewn cyfarfod o'r pwyllgor ar 9 Mai.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna 36 disgybl yn cael eu haddysg yn Ysgol Dihewyd

Mae Cyngor Ceredigion wrthi'n cynnal adolygiad o bob un o'r chwe dalgylch addysgol yn y sir.

Ymhlith yr awgrymiadau eraill ar gyfer dalgylch Aberaeron mae:

  • Parhau â'r drefn bresennol o 10 ysgol;
  • Cau Ysgol Cilcennin;
  • Sefydlu ysgol ardal newydd ar gampws y Ganolfan Addysg Broffesiynol yn Felinfach i ddisgyblion Ciliau Parc, Cilcennin, Dihewyd a Felinfach.

Mae'r adroddiad yn nodi manteision ac anfanteision pob opsiwn.