Pobl ar draws Cymru'n pleidleisio

Cyhoeddwyd

Mae etholiadau'n cael eu cynnal ar draws Cymru i ddewis 60 aelod ar gyfer y pumed Cynulliad.

Yn ogystal, mae etholwyr yn cael cyfle i ddewis pedwar o Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd, a hynny am yr eildro.

Mae'r gorsafoedd pleidleisio ar draws y wlad yn agored rhwng 07:00-22:00.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae cannoedd o ymgeiswyr wedi bod yn ymgyrchu i ennill un o'r 60 o seddi ym Mae Caerdydd.

Mae disgwyl i'r canlyniadau cyntaf gael eu cyhoeddi yn ystod oriau mân fore Gwener, ac fe fydd y cyfrif ar gyfer y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn digwydd ddydd Sul.

Mae isetholiad hefyd yn cael ei gynnal yn y de i ddewis AS newydd ar gyfer etholaeth Ogwr.

Fe fydd yr holl ganlyniadau i'w cael ar lif byw arbennig Cymru Fyw, fydd yn dechrau am 22:00 nos Iau, ac ar raglen Etholiad 2016 BBC Cymru, ar S4C a Radio Cymru.