Llafur i drafod gyda phleidiau eraill

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y Prif Weinidog yn dathlu gyda'r Aelodau Cynulliad Llafur newydd

Mae Carwyn Jones yn dweud bod Llafur yn trafod gyda Phlaid Cymru a Kirsty Williams o'r Democratiaid Rhyddfrydol, ond yn gwadu bod clymbleidio ar yr agenda.

Dywedodd ei fod eisiau osgoi "wythnosau o ansicrwydd".

Mae'r trafodaethau yn cynnwys pwy fydd yn Llywydd a Dirprwy Lywydd nesaf y Cynulliad.

Mae canlyniadau'r Etholiad Cynulliad yn golygu bod Llafur yn brin o fwyafrif ond yn parhau'r blaid fwyaf yn y Cynulliad ar ôl ennill 29 allan o'r 60 sedd.

Fe gipiodd Plaid Cymru 12 sedd, y Ceidwadwyr 11, UKIP saith a'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig un.

Disgrifiad,
Mae Carwyn Jones wedi awgrymu y gallen nhw ffurfio clymblaid gyda rhai o'r gwrthbleidiau

Mi ddywedodd wrth newyddiadurwyr ddydd Gwener ei fod yn siarad gydag unig Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams a'i fod hefyd eisiau gwybod beth yw safbwynt Plaid Cymru.

"Mae rhai o'r bobl newydd sydd wedi dod mewn a barn cryf iawn ar bethe a dw i ddim yn gwybod beth yw barn Plaid Cymru ar hyn o bryd. Unigolyn yw Kirsty Williams nawr a dw i ddim yn gwybod beth yw ei barn hi."

Dywedodd bod hi'n rhy gynnar i ddechrau trafodaethau eto ond mae wedi dweud yn glir na fydd y blaid Lafur yn clymbleidio gyda'r Ceidwadwyr na UKIP.

Er hyn mae Carwyn Jones yn dweud ei fod yn awyddus i sefydlu llywodraeth yn gyflym er mwyn rhoi sicrwydd i bobl "yn enwedig ynglŷn â'r diwydiant dur."