Kirsty Williams yn rhoi'r gorau i fod yn arweinydd

Cyhoeddwyd

Mae Kirsty Williams yn rhoi'r gorau i fod yn arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig.

Fe'i hetholwyd fel aelod cynulliad Brycheiniog a Maesyfed eto ddydd Iau, gan gynyddu ei mwyafrif, ond fe gollodd pedwar aelod arall y blaid eu seddi. Hi yw unig AC y blaid yn y Cynulliad newydd.

Dywedodd wrth BBC Cymru: ''Dw i wedi bod wrthi ers wyth mlynedd ac mi fyddwn wedi rhoi'r gorau i fod yn arweinydd ar ôl yr etholiad ta beth. Nawr yw'r amser i'r blaid ddewis rhywun newydd i gymryd y sialens, i ddod â syniadau newydd ac i wthio'r blaid ymlaen.'

''Rhaid i mi hefyd gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau'r blaid. Felly mae'n briodol i mi wneud y penderfyniad yma a'i wneud e nawr.''

Bydd Mark Williams, unig AS Cymreig y blaid, yn cymryd yr awenau fel arweinydd dros dro, tan i'r ornest am yr arweinyddiaeth gael ei benderfynu.

Cafodd y Democratiaid Rhyddfrydol 7.7% o'r bleidlais nos Iau, lawr 2.9% o'r hyn gawsant yn 2011 pan enillon nhw bum sedd. Dyma'r canlyniad gwaethaf i'r blaid ers 1999.