Comisiynwyr heddlu a throsedd: Dechrau'r cyfri'

Cyhoeddwyd

Fe fydd y pleidleisiau ar gyfer dewis Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn cael eu cyfri ddydd Sul.

Cafodd y bleidlais ei chynnal yr un diwrnod ag etholiad y cynulliad, mewn ymgais i wella ar canran y rhai sy'n pleidleisio o'i gymharu â 2012.

Mae'r Ceidwadwr Christopher Salmon, Dyfed-Powys, ac Alun Michael Llafur De Cymru yn ceisio cael eu hail ethol.

Doedd Winston Roddick (annibynnol) ddim yn ceisio cael ei ail ethol ar gyfer Comisiynydd Gogledd Cymru, na chwaith Ian Johnston (annibynnol) ar gyfer Gwent.