Darganfod corff dyn yn Afon Taf

Mae corff dyn wedi cael ei ddarganfod yn Afon Taf ger Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd.

Mae Heddlu De Cymru yn archwilio'r ardal lle cafodd y corff ei dynnu o'r dŵr.

Mae ymchwiliad ar y gweill i sefydlu pwy yw'r dyn a beth oedd amgylchiadau ei farwolaeth.

Fe gafodd swyddogion eu galw am tua 17:30 ddydd Gwener.