Gwasanaeth newydd i gleifion canser yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd

Mae gwasanaeth cymorth wedi agor yng Ngheredigion ar gyfer pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser.

Mae'r Ganolfan Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan, wedi ei lleoli yn y fynedfa yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.

Mae'n cynnig cyngor cyfrinachol i gleifion, teuluoedd a gofalwyr ar faterion fel budd-daliadau lles.

Mae'r gwasanaeth yn rhan o fuddsoddiad £3.3m a wnaed yn y bwrdd iechyd, dros y pum mlynedd diwethaf i gefnogi swyddi a phrosiectau.

Dywedodd prif weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Steve Moore eu bod yn "hynod o falch" o'r gwasanaeth newydd.

Byddai'n "rhoi cymorth ychwanegol i bobl leol pan fyddant ei angen fwyaf," meddai.