ACau newydd UKIP yn tyngu llw am y tro cyntaf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mark Reckless, Nathan Gill a Neil Hamilton yn y Cynulliad

Mae Aelodau Cynulliad newydd UKIP wedi tyngu llw yn y Senedd ddydd Sadwrn, ar ôl i'r blaid ddisodli seddi grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol ym Mae Caerdydd.

Cafodd saith o aelodau UKIP eu hethol i'r Cynulliad, y tro cyntaf i'r blaid sicrhau cynrychiolaeth ym Mae Caerdydd.

Mae nifer y Democratiaid Rhyddfrydol yn y cynulliad wedi gostwng o bump i un yn dilyn yr etholiad ddydd Iau.

Fe gyhoeddodd arweinydd y blaid, a'r unig AC erbyn hyn, Kirsty Williams, ei bod yn ymddiswyddo fel arweinydd y blaid ddydd Gwener.

Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn treulio'r penwythnos yn paratoi i ffurfio gweinyddiaeth newydd, ar ôl i'r Blaid Lafur ennill 29 o'r 60 sedd.

Mae disgwyl i'r Cynulliad gwrdd am y tro cyntaf yr wythnos nesaf.

Bydd trafodaethau yn cael eu cynnal ymhlith y pleidiau ynglŷn â phenodi llywydd a dirprwy lywydd newydd.

Yn y cyfamser, mae aelod cynulliad newydd UKIP Neil Hamilton wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd y grŵp o saith aelod newydd yn penderfynu pwy fydd yr arweinydd rhywbryd yr wythnos nesa.

Dywedodd Mr Hamilton, sy'n gyn AS Ceidwadol, nad yw'n dilyn mai arweinydd y blaid yng Nghymru, Nathan Gill, fydd yn cael ei ddewis yn awtomatig fel arweinydd y grŵp yn y Cynulliad.

Dywedodd fod yna nifer o fewn y grŵp gyda'r sgiliau angenrheidiol.

Cafodd Mr Gill ei benodi yn arweinydd UKIP Cymru, gan Nigel Farage yn 2014.

"Rydym am gael trafodaeth o'r holl grŵp a byddwn yn dod i benderfynu pwy sy'n debyg o fod yr arweinydd mwyaf effeithiol yn y Cynulliad."

Pan ofynnwyd iddo a'i ef fyddai'r arweinydd gorau, dywedodd:

"Mae gennyf lawer o brofiad seneddol ac felly hefyd Mark Reckless, rwyf wedi bod yn ymhel â gwleidyddiaeth am amser hir ar lefel eithaf uchel, ac mae yna nifer o bobl yn UKIP sydd a'r math o sgiliau fyddai'n fanteisiol i arweinydd.

"Ond dwi ddim am ragdybio'r trafodaethau fyddwn yn eu cael, mae'n debyg ar ddydd Mawrth. "

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Nathan Gill yn un o bedwar aelod UKIP i dyngu llw ddydd Sadwrn

Ceidwadwyr

Bydd y grŵp Ceidwadol yn cyfarfod ddydd Llun i drafod strategaeth, ar ôl etholiad siomedig dan arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies.

Fe fethodd y blaid ag ennill unrhyw seddi targed gan gwympo i'r trydydd safle yn y Cynulliad tu ôl i Blaid Cymru.

Dywedodd AC Mynwy, Nick Ramsay: "Ni allai problemau'r Ceidwadwyr gael eu brwsio o dan y bwrdd, ac mae angen trafod yr arweinyddiaeth."

Ond mae Mr Ramsay yn cefnogi Mr Davies ar ôl yr hyn a elwir yn ymgyrch "anodd".

Yn y cyfamser, disgrifiodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig yr ymgyrch fel un "cadarnhaol" ac "uchelgeisiol" gyda "syniadau gwych" yn cael eu trafod.

"Rydym wedi profi y gallwn herio mewn seddi allweddol erbyn y tro nesaf."