AC hoyw neu lesbiaidd: 'Carreg filltir mewn democratiaeth'

  • Cyhoeddwyd
Adam Price a Jeremy Miles
Disgrifiad o’r llun,
Adam Price (chwith) a Jeremy Miles

Mae ethol y tri AC agored hoyw neu lesbiaidd cyntaf wedi ei ddisgrifio fel "carreg filltir mewn democratiaeth" gan elusen.

Dywedodd Stonewall Cymru ei fod wedi "cymryd mwy o amser" i'r Cynulliad gynrychioli'r gymuned hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thraws na San Steffan.

Y tri yw Hannah Blythyn, AC Delyn (Llafur), Jeremy Miles, AC Castell-nedd (Llafur) yn ogystal ag Adam Price o Blaid Cymru.

Etholwyd 25 o ferched a 35 o ddynion, a dau aelod o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig.

Mae Ms Blythyn wedi siarad o'r blaen am ei dymuniad i fod yn "rhan o greu Cymru fodern, Cymru sy'n gynrychioliadol".

'Cynrychioliadol'

Yn 2014, disgrifiodd Mr Price, AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, mewn rhaglen ddogfen ar S4C, sut y gwnaeth streic y glowyr yn 1984 ei helpu i ddod i delerau â'i rywioldeb.

Disgrifiodd cyfarwyddwr Stonewall, Andrew White, eu hethol i'r cynulliad fel "carreg filltir mewn democratiaeth yng Nghymru", gan ddweud: "Gall ein Cynulliad Cenedlaethol dim ond elwa o gynnwys ACau sydd 'allan' sy'n gyfforddus yn eu hunain wrth weithio ar gyfer eu hetholwyr".

Ond ychwanegodd: "Rydym yn gwybod bod llawer mwy i'w wneud cyn bod bywyd cyhoeddus Cymru yn wirioneddol gynrychioliadol o'r holl gymunedau yng Nghymru."

O'r 60 aelod etholedig, mae 35 o ddynion a 25 o ferched - roedd 36 o ddynion a 24 o ferched yn 2011.

O ran aelodau o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig, roedd dau ymgeisydd a etholwyd ddydd Iau.

Ganed AC De Caerdydd a Phenarth, Vaughan Gething yn Zambia tra ganwyd Aelod rhanbarthol y Ceidwadwyr yn ne ddwyrain Cymru Mohammad Asghar, ym Mhacistan.

Mae pobl o dras Indiaidd, Pwyleg, Tsieinëeg, grwpiau Affricanaidd-Caribïaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill yn cyfrif am tua 4.5% o gyfanswm poblogaeth Cymru.