Cymeradwyo adeiladu tai cyngor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae cynghorwyr Sir y Fflint wedi cymeradwyo cais datblygu gwerth £4 miliwn i godi 30 o dai cyngor newydd.

Mae'r datblygiad yn rhan o gynllun ehangach i adeiladu cannoedd o dai newydd yn y Sir.

Bydd y tai ar safle hen stad dai The Walks a gafodd ei ddymchwel y llynedd.

Roedd tai ar y hen ystâd wedi dirywio ac mewn cyflwr gwael ac yn ôl adroddiad gan y cyngor doedd yr hen dai ddim yn boblogaidd gyda thenantiaid.

Gobaith y cyngor ydy adeiladu 200 o dai cyngor newydd a 300 o dai fforddiadwy arall dros gyfnod o bum mlynedd.

Straeon perthnasol