Ethol Jeff Cuthbert yn Gomisiynydd Heddlu ardal Gwent

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Jeff Cuthbert

Mae Jeff Cuthbert wedi ei ethol fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar gyfer ardal Gwent.

Mae Mr Cuthbert yn gyn-aelod Llafur yn y Cynulliad dros Lafur.

Doedd yr ymgeisydd diwethaf i fod yn gomisiynydd ar gyfer yr ardal, Ian Johnston, ddim wedi ceisio cael ei ail-ethol y tro hwn.

Mae modd i chi ddarllen holl ganlyniadau'r etholiad am Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd dros y pedair ardal wahanol o Gymru drwy glicio yma.

Cafodd y bleidlais i ddewis comisiynydd ei chynnal yr un diwrnod ag etholiad y Cynulliad ar ddydd Iau 5 Mai, mewn ymgais i gynyddu canran y rhai oedd yn pleidleisio o'i gymharu â 2012.

Fe wnaeth 42% o bobl bleidleisio o gymharu gyda 13.9% y tro diwethaf.

Louise Brown, ar ran y Ceidwadwyr Cymreig a Darren Jones o Blaid Cymru oedd yr ymgeiswyr eraill.

Cafodd 20,812 o bapurau pleidleisio eu difetha.

Mae Alun Michael yn parhau fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru wedi iddo gael ei ail-ethol dros y rhanbarth ar ran y blaid Lafur. Arfon Jones o Blaid Cymru ydi Comisiynydd Heddlu a Throsedd newydd rhanbarth y gogledd a Dafydd Llywelyn, hefyd o Blaid Cymru, ydi'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar ran ardal Dyfed Powys.

Ymateb

Wrth ymateb i fuddugoliaeth Jeff Cuthbert ag Alun Michael, dywedodd Carwyn Jones: "Fe hoffwn longyfarch Alun Michael a Jeff Cuthbert am eu buddugoliaethau gwych yn etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd. Rwy'n gwybod y byddant yn gynrychiolwyr gwych ar ran eu hardaloedd ac fe fyddant yn gweithio'n galed i gadw eu cymunedau'n ddiogel."

Disgrifiad o’r llun,
Cyfri'r pleidleisiau yng Nghasnewydd ddydd Sul

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn gofalu am bum awdurdod lleol yn ne ddwyrain Cymru, Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy, ardal o 600 milltir sgwâr a phoblogaeth o fwy na 576,700.

Ar hyn o bryd mae'r llu yn cyflogi 1,285 o swyddogion, 835 o staff a 191 o swyddogion cymorth cymunedol. Mae'r gweithlu 10% yn llai nag yr oedd yn 2010, yn ôl yr heddlu.

Y prif gwnstabl presennol yw Jeff Farrar, a benodwyd ar ôl i'r cyn-brif gwnstabl Carmel Napier ymddiswyddo yn 2013 o dan amgylchiadau dadleuol. Cyllideb Heddlu Gwent ar gyfer 2016/17 yw £130.7m.

Cododd nifer y troseddau a gofnodwyd yng Ngwent 4% rhwng mis Medi 2014 a Medi 2015. Roedd cyfanswm o 37,306 o ddigwyddiadau, ac eithrio twyll.