Comisiynydd Heddlu: Ail-ethol Alun Michael

  • Cyhoeddwyd
Alun Michael
Disgrifiad o’r llun,
Alun Michael, y Comisiynydd Heddlu a Throsedd dros ranbarth de Cymru

Mae Alun Michael wedi cael ei ail-ethol fel y Comisiynydd Heddlu a Throsedd dros ranbarth de Cymru. Mae Mr Michael yn cynrychioli'r blaid Lafur yn ei swydd.

Cafodd y bleidlais i ddewis comisiynydd newydd ei chynnal yr un diwrnod ag etholiad y Cynulliad ar ddydd Iau 5 Mai, mewn ymgais i gynyddu canran y rhai oedd yn pleidleisio o'i gymharu â 2012.

Mike Baker, yr ymgeisydd annibynnol; Tim Davies ar ran y Ceidwadwyr Cymreig; Linet Purcell o Blaid Cymru a Judith Woodman ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Cymru oedd yr ymgeiswyr eraill oedd yn sefyll yn erbyn Mr Michael.

Mae modd i chi ddarllen holl ganlyniadau'r etholiad am Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd dros y pedair ardal wahanol o Gymru drwy glicio yma.

Canlyniad y bleidlais rhwng y ddau geffyl blaen yn y ras, ar ôl cyfrif y ddwy rownd o bleidleisiau oedd:

Tim Davies, Ceidwadwyr - 96,060

Alun Michael, Llafur - 204,874

Mae Jeff Cuthbert wedi ei ethol fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd ardal Gwent ar ran y blaid Lafur. Arfon Jones o Blaid Cymru ydi Comisiynydd Heddlu a Throsedd newydd rhanbarth y gogledd a Dafydd Llywelyn, hefyd o Blaid Cymru, ydi'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar ran ardal Dyfed Powys.

Ymateb

Wrth ymateb i fuddugoliaeth Jeff Cuthbert ag Alun Michael, dywedodd Carwyn Jones: "Fe hoffwn longyfarch Alun Michael a Jeff Cuthbert am eu buddugoliaethau gwych yn etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd. Rwy'n gwybod y byddant yn gynrychiolwyr gwych ar ran eu hardaloedd ac fe fyddant yn gweithio'n galed i gadw eu cymunedau'n ddiogel."

Disgrifiad o’r llun,
Aros i agor y blychau pleidleisio cyn y cyfrif ddydd Sul

Heddlu De Cymru

Heddlu De Cymru yw'r llu mwya o ran poblogaeth - tua 1.2m - ac yn gyfrifol am ddinasoedd Caerdydd ac Abertawe.

Mae hefyd yn gofalu am ardaloedd poblog yn siroedd Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Bro Morgannwg a Chastell-nedd Port Talbot. Yn ogystal, mae'r llu yn gofalu am ardal eang yr arfordir a threfi poblogaidd gydag ymwelwyr fel Y Barri, Porthcawl a'r Gŵyr yn ogystal â'r cymoedd.

Mae yna 2,937 o swyddogion yn gweithio yn Heddlu De Cymru, gyda 1,746 o staff cymorth a 406 o swyddogion cymorth cymunedol.

Y prif gwnstabl yw Peter Vaughan, gyda Matt Jukes yn gwasanaethu fel dirprwy brif gwnstabl. Cyfanswm cyllideb y llu ar gyfer 2016/17 yw £258.9m.

Mae Heddlu'r De yn rhagweld arbedion o £5.4m yn 2016/17, yn cynnwys lleihad o 21 yn nifer y gweithlu.

Roedd 89,864 o droseddau yn ne Cymru rhwng Medi 2014 a Medi 2015, cynnydd o 4% ar y flwyddyn gynt.