AC Ceidwadol yn dweud y byddai 'wedi ymddiswyddo'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Nick Ramsay AC

Mae cyn ymgeisydd i fod yn arweinydd ar y Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud y byddai wedi ymddiswyddo petai yn arwain y blaid yn dilyn canlyniadau etholiad y Cynulliad.

Dywedodd yr AC Nick Ramsay ei fod yn hapus i gefnogi'r arweinydd presennol, Andrew RT Davies, ond y byddai wedi ymddwyn yn wahanol petai wedi bod wrth y llyw yn dilyn canlyniad o'r fath.

Fe gollodd y blaid dair sedd gan orffen yn drydydd yn yr etholiad, tu ôl i Blaid Cymru.

Roedd dyfodol Andrew RT Davies dan y chwyddwydr ddydd Llun pan fu cyfarfod rhwng 11 Aelod Cynulliad y blaid i drafod eu perfformiad.

Dywedodd Mr Ramsay, AC Mynwy, wrth BBC Cymru: "Mae Andrew yn dymuno parhau. Rwy'n fwy na hapus i gefnogi ei arweinyddiaeth. Mae ganddo fy nghefnogaeth.

"Ond os y byddai'n fi, byddwn fwy na thebyg wedi gweithredu'n wahanol, byddwn wedi ymddiswyddo."

'Unfrydol'

Ond roedd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi cael "cefnogaeth unfrydol" gan ei grŵp ym Mae Caerdydd, yn ôl llefarydd ar ran y blaid oedd yn siarad ar ôl y cyfarfod.

Roedd ffynonellau o fewn y Torïaid wedi lleisio eu pryderon am arweinyddiaeth Mr Davies cyn y cyfarfod hwnnw.

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Cafodd arweinyddiaeth Andrew RT Davies o'r Ceidwadwyr Cymreig ei gefnogi'n unfrydol mewn cyfarfod grŵp o'r Ceidwadwyr Cymreig y prynhawn yma.

"Mae'n rhaid i ni nawr ganolbwyntio ar yr heriau sy'n wynebu'r wlad yn yr wythnosau a'r misoedd nesaf, ddim yn unig er mwyn sicrhau dyfodol i'r diwydiant dur, ond er mwyn dal y Llywodraeth Cymru newydd i gyfrif."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Andrew RT Davies ei ethol yn arweinydd y blaid yn 2011

'Cecru'

Ond mae cadeirydd y blaid yng Nghymru, Jonathan Evans, wedi galw ar y blaid i ganolbwyntio ar refferendwm dros ddyfodol Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd ym mis Mehefin, yn hytrach na phwy sydd yn arwain y blaid ym Mae Caerdydd.

Ddydd Sul fe ddywedodd Mr Evans wrth BBC Cymru y byddai'n well i ymgyrchwyr y blaid ymgyrchu dros y ddadl Ewropeaidd am y pum wythnos nesaf.

"Does neb ohono ni am weld sefyllfa...lle mae'r blaid Geidwadol yng Nghymru'n treulio'r cyfnod yna o bum wythnos yn cecru am bwy sy'n ein harwain yn y Cynulliad," meddai.

Cynnydd

Roedd y Ceidwadwyr wedi cynyddu eu niferoedd o seddi mewn etholiadau blaenorol i'r Cynulliad, ac fe wnaeth y blaid fwynhau etholiad cyffredinol llwyddianus yn 2015.

Mae'n debyg bod Mr Davies wedi bod yn ystyried canlyniadau etholiad y Cynulliad dros y penwythnos a nid yw wedi bod yn siarad gyda'r cyfryngau.

Mae disgwyl i'r Cynulliad newydd gyfarfod am y tro cyntaf ddydd Mercher.