Comisiynydd Heddlu yn gaddo 'rhoi gwleidyddiaeth' i un ochr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dafydd Llywelyn yn tyngu llw wedi iddo gael ei ethol

Mae un o gomisiynwyr newydd yr heddlu wedi dweud y bydd yn rhoi "gwleidyddiaeth i'r neilltu" pan y bydd yn cychwyn ar ei swydd wythnos hon.

Fe gafodd Dafydd Llywelyn ei ethol ar gyfer ardal Dyfed Powys ddydd Sul.

Cafodd etholiad ar gyfer dewis y comisiynwyr eu cynnal yr un diwrnod ag etholiadau'r cynulliad, ond mae wedi dod i'r amlwg bod miloedd o'r papurau wedi cael eu difetha.

Mae'r Comisiynydd yn teimlo mai un o'r rhesymau yw fod pobl ddim yn cytuno gyda'r rôl ac ddim eisiau gwleidyddiaeth i amharu gyda gwaith yr heddlu.

"Un peth fyddai yn sicrhau i bawb- fyddai yn rhoi gwleidyddiaeth i'r neilltu wrth ymafael a'r swydd." meddai Mr Llywelyn.

Wrth siarad ar rhaglen y Post Cyntaf dywedodd mai un o'i brif ddyletswydd wrth ddechrau ar y gwaith fydd penodi prif gwnstabl newydd ar gyfer Heddlu Dyfed Powys.

"Dw i hefyd wedi addo cael gwared â'r Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu Dyfed Powys, sy'n cael dros £50,000. Yn bersonol dw i'n teimlo galle'r arian yma gael ei wario yn well ar adnoddau sydd yn mynd at waith yr heddlu ar lawr gwlad fel petai."

Mae Alun Michael, sydd wedi ei ail-ethol fel Comisiynydd Heddlu ar gyfer ardal De Cymru wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd y pedwar Comisiynydd yng Nghymru yn gallu cydweithio ar sawl mater yn enwedig i leihau trosedd.

Mae'r canlyniadau llawn ar gyfer etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2016 yma.