BBC Cymru Fyw

Cyngor yn rhedeg caffi canolfan grefft Rhuthun

Published
image copyrightCyngor Dinbych

Mae Cyngor Sir Dinbych wedi penderfynu rhedeg caffi yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, wedi i'r caffi gau ddiwedd y llynedd.

Roedd cyn-denantiaid y caffi wedi rhoi'r bai ar ostyngiad yn niferoedd ymwelwyr fel y rheswm pam ei fod wedi gorfod cau.

Ond dywedodd yr awdurdod bod ail-agor y caffi yn "ddechrau newydd sbon" i'r atyniad.

Mae'r caffi ar ei newydd wedd yn cynnwys cegin ag ardal ymlacio. Mae cynlluniau ar y gweill hefyd i ddatblygu llecyn bwyta allan yn yr awyr agored ar y safle.

'Ymrwymo'

Dywedodd Jamie Groves o Gyngor Sir Dinbych: "Pan gyhoeddodd y tenantiaid blaenorol eu bod am adael, fe wnaeth y cyngor ymrwymo i ail gychwyn y gwasanaeth caffi yn y ganolfan grefft cyn gynted ag oedd yn bosib.

"Mae'n rhan hanfodol o'r cynnig yn y ganolfan grefft ac roedd ymateb y cyhoedd pan wnaeth y caffi gau yn dangos sut y mae'r adnodd yn cael ei werthfawrogi yn y gymuned leol.

"Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n ddi-flino i ail-agor y caffi ac mae wedi penderfynu defnyddio ei wasanaeth arlwyo ei hun i sefydlu Café R, gyda chef, dirprwy chef, cymorthyddion coginio a staff i weini byrddau wedi eu cyflogi'n barod."

Dywed y cyngor bod chwech o stiwdios celf y ganolfan yn cael eu defnyddio, yn dilyn cyfnod pan roedd rhai yn sefyll yn wag y llynedd.

Cafodd y ganolfan grefft, sy'n cael ei arianu gan y cyngor a Chyngor Celfyddydau Cymru, ei hadnewyddu yn 2008 ar gost o £4.3m.