Gweithiwr gorfodol 'fel aelod o'r teulu'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Patrick Joseph Connors

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o gadw gweithiwr yn erbyn ei wirfodd wedi dweud wrth Lys y Goron Caerdydd ei fod wedi ei drin "fel aelod o'r teulu".

Dywedodd Patrick Joseph Connors fod Michael Hughes wedi cael bwyta gyda'i deulu a defnyddio eu pwll nofio.

Mae Mr Connors, 59 oed, Patrick Dean Connors, 39 oed, William Connors, 36 oed, a Lee Carbis, 34 oed, yn gwadu nifer o honiadau.

Maen nhw wedi eu cyhuddo o orfodi Mr Hughes, 46 oed, a dyn arall sy'n cael ei ddisgrifio fel Mr K - i weithio am ychydig iawn o arian.

Dywedodd Patrick Connors sut y bu iddo gyfarfod Michael Hughes pan roedd yn 18 oed, a chynnig gwaith iddo.

Dywedodd bod Mr Hughes, sy'n wreiddiol o Aberdeen, wedi aros yn llofft ei ferch, cyn symud i garej gyda chawod ynddi.

Cyflog

Clywodd y llys bod Mr Hughes wedi derbyn £20 y dydd mewn cyflog - gyda'r swm yn cynyddu i £50 wedi iddo ddod yn fwy profiadol.

Disgrifiodd Mr Connors sut yr oedd Mr Hughes yn arfer prynu losin i'w blant, oedd yn ei alw'n "frawd".

Mae'n gwadu ymosod ar Mr Hughes tra roedd yn gweithio iddo.

Mae'r pedwar diffynnydd yn gwadu cyhuddiad o orfodi unigolyn i weithio'n orfodol neu heb ddewis rhwng 2010 a 2013.

Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Caerdydd

Cyhuddiadau

Mae Patrick Joseph Connors o Dredelerch, Caerdydd, wedi pledio'n ddieuog i wyth cyhuddiad o achosi niwed corfforol, pedwar cyhuddiad o herwgipio, ac un cyhuddiad o gynllwynio i herwgipio.

Mae ei fab hynaf, Patrick Dean Connors, o Dredelerch, Caerdydd, yn gwadu herwgipio a chynllwynio i wneud hynny.

Plediodd William Connors, hefyd o Dredelerch, yn ddieuog i achosi niwed corfforol yn erbyn dyn rhwng 2009 a 2013.

Mae Lee Christopher Carbis, mab yng nghyfraith Patrick Joseph Connors, sydd hefyd o Gaerdydd, yn gwadu un cyhuddiad o herwgipio rhwng 2001 a 2002.

Mae'r achos yn parhau.