BBC Cymru Fyw

Saith gyda diddordeb prynu safleoedd Tata

Published

Mae cwmni dur Tata wedi dweud bod saith cynnig gwahanol yn datgan diddordeb wedi dod gan brynwyr posib i'w safleoedd dur yn y DU.

Dywed y cwmni bod y ceisiadau wedi cael eu clustnodi ar gyfer y cam nesaf yn y broses werthu.

Fe ddywedodd Tata bod y rhai oedd wedi dangos diddordeb wedi gwneud hynny gyda'r bwriad o brynu'r busnes cyfan, ac ni fyddai Tata yn ystyried cynigion am rannau unigol o'r busnes.

Hefyd, dywedodd y cwmni ei fod yn darparu eglurhad ar nifer o bwyntiau gyda sawl un arall oedd wedi dangos diddordeb yn asedau'r cwmni.

Cafodd y gweithfeydd dur ym Mhrydain eu rhoi ar werth yn gynharach eleni ac mae'r cwmni'n gobeithio y bydd y broses o werthu'r safleoedd yn sydyn.