Saith gyda diddordeb prynu safleoedd Tata

Cyhoeddwyd

Mae cwmni dur Tata wedi dweud bod saith cynnig gwahanol yn datgan diddordeb wedi dod gan brynwyr posib i'w safleoedd dur yn y DU.

Dywed y cwmni bod y ceisiadau wedi cael eu clustnodi ar gyfer y cam nesaf yn y broses werthu.

Fe ddywedodd Tata bod y rhai oedd wedi dangos diddordeb wedi gwneud hynny gyda'r bwriad o brynu'r busnes cyfan, ac ni fyddai Tata yn ystyried cynigion am rannau unigol o'r busnes.

Hefyd, dywedodd y cwmni ei fod yn darparu eglurhad ar nifer o bwyntiau gyda sawl un arall oedd wedi dangos diddordeb yn asedau'r cwmni.

Cafodd y gweithfeydd dur ym Mhrydain eu rhoi ar werth yn gynharach eleni ac mae'r cwmni'n gobeithio y bydd y broses o werthu'r safleoedd yn sydyn.