UKIP: Hamilton i herio Gill am arweinyddiaeth y blaid

  • Cyhoeddwyd
ukip
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i Neil Hamilton fynd benben â Nathan Gill am arweinyddiaeth UKIP yng Nghymru

Fe fydd y cyn Aelod Seneddol Ceidwadol, Neil Hamilton yn herio Nathan Gill am arweinyddiaeth UKIP yn y Cynulliad ddydd Mawrth.

Y gred yw y bydd saith o Aelodau Cynulliad y blaid yn pleidleisio ar bwy fydd yn eu harwain ym Mae Caerdydd, ond mae'n aneglur pa un o'r ddau yw'r ceffyl blaen.

Mae tensiwn wedi bod ym mherthynas y pâr ers misoedd.

Dywedodd Mr Gill mewn dadl deledu fis Ebrill na fyddai wedi dewis Mr Hamilton fel ymgeisydd Cynulliad UKIP.

Fe arweiniodd hynny at wraig Mr Hamilton, Christine, yn cyhuddo Mr Gill o ymddwyn fel "cadfridog o'r drydedd radd".

Aelodaeth

Does gan y bleidlais ddim effaith ar arweinyddiaeth y blaid yng Nghymru, sy'n cael ei benderfynu gan arweinydd y blaid, Nigel Farage.

Mae hyn yn golygu y gall dau berson gwahanol fod yn arweinwyr UKIP Cymru ag UKIP yn y Cynulliad Cenedlaethol erbyn diwedd dydd Mawrth.

Fe wnaeth UKIP ennill eu seddi cyntaf ym Mae Caerdydd yn yr etholiad wythnos ddiwethaf.

Roedd Mr Gill wedi cadarnhau y byddai pleidlais yn cael ei chynnal unwaith roedd gan UKIP Aelodau Cynulliad.

Mae rhai o fewn y blaid yn teimlo y dylai'r arweinydd gael ei ethol gan yr aelodau, yn hytrach na phleidlais gan y grŵp o ACau.