Sêr newydd y West End

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn y pinc: Llwyfan i ferched Llanrwst yn Llundain

Sut bod criw o fenywod o ogledd Cymru wedi mynd o fod yn berfformwyr amatur ar lwyfan lleol yn Llanrwst, i berfformio yn y West End yn Llundain? Bu Nia Rowlands, sy'n aelod o gast y sioe 'Real Women', ac yn athrawes yn Ysgol Felinheli yn esbonio'r stori wrth Cymru Fyw:

Roedd un o theatrau amlycaf y West End yn llawn i'r ymylon ar nos Sul 8 Mai ond doedden nhw ddim yno i weld rhai o sêr amlycaf y llwyfan.

Criw o fenywod o ogledd Cymru oedd wedi llenwi'r seddau yn y Playhouse Theatre. Daeth y merched at ei gilydd bedair blynedd yn ôl pan wnaethon nhw ymuno â chlwb drama newydd sbon yn Llanrwst, a gafodd ei sefydlu gan yr actor a'r cyfarwyddwr Craig Ryder.

Cael hwyl a chyfarfod ffrindiau newydd oedd nod Nia Rowlands wrth iddi ymuno â'r clwb drama newydd. Redd hi a'i theulu'n mynd trwy gyfnod anodd yn 2012, gyda'i gŵr yn cael triniaeth cemotherapi ar gyfer tiwmor ar ei ymennydd.

"Ro'n i wedi cael fy ail blentyn ac o'n i eisiau amser allan. Fe wnaeth Craig, sydd o Lanrwst, sefydlu clwb drama a digwydd bod dim ond merched wnaeth droi fyny, felly buon ni'n trafod pynciau a fyddai'n uno merched, ac o'r fan 'na ddaeth y sioe," meddai Nia am y cynhyrchiad lle mae'r menywod yn trafod yn agored ac yn rhannu straeon doniol am bynciau mor amrywiol â boreau coffi, y menopause a 'Fifty Shades of Grey'.

"Wnaethon ni gychwyn mewn neuadd fach yn Llanrwst. Dim ond wyth o seddi oeddan ni 'di gwerthu cyn y noson, ond wedyn ar y noson roeddan nhw'n ciwio tu allan, oedd y lle yn orlawn! Buon ni'n perfformio yn Talybont, Conwy, dwy sioe Dolig... ac fel oedd y gair yn mynd o gwmpas, roedd y peth yn tyfu a thyfu."

Yn fuan wedi dechrau'n lleol, yn 2012 cafodd y sioe ei pherfformio ym Mhafiliwn Rhyl gan werthu pob tocyn, i gynulleidfa o dros fil.

Disgrifiad o’r llun,
Nia ar y llwyfan

Trobwynt

Wedi hynny daeth trobwynt yn hanes y sioe, pan ddaeth y cynhyrchiad i sylw un o gynhyrchwyr amlyca'r byd theatr.

"Cafodd hawliau'r sioe eu prynu gan Bill Kenwright, un o enwau mwya'r West End yn Llundain, ac mi wnaeth o addo petha mwy. Aeth o â'r sioe ymlaen i Theatre Royal Windsor yn 2013.

"Dim ond pedair o'r merched oedd yn cael eu dewis i fod yn y sioe yn Windsor, gyda phedair celebrity yn actio efo nhw, ac yn amlwg oeddan ni ddim i gyd yn gallu mynd. Ond oedd o'n dda achos aethon ni lawr i Windsor i'w gwylio nhw yn perfformio yno."

Cafodd y menywod dipyn o lwc eto yn 2015 pan wnaeth hen ffrind ysgol o Lanrwst, a oedd yn digwydd bod yn gyfarwyddwr ac yn berchen ar gwmni mawr yn y West End, gysylltu gan symud y cynhyrchiad ymlaen i'r cam nesaf.

"Digwydd bod mae gan un o'n ffrindiau ni o'r ysgol yn Llanrwst gwmni yn Llundain, mae o'n gyfarwyddwr mawr yn West End ac oedd o 'di clywed am y sioe achos mae'n dod o Ddyffryn Conwy. Fo drefnodd ein bod yn cael perfformio yn y West End. Fel arfer, ar nos Sul does 'na ddim perfformiadau yn y Playhouse, gan bod yr actorion yn cael diwrnod i ffwrdd.

"Mond Nadolig dwytha' wnaethon ni glywed bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd eto, oedd pawb di mynd nôl i gwaith a ddim 'di cyfarfod ers dipyn. Felly dros y pum mis dwytha' da ni 'di bod yn ymarfer ddwywaith yr wythnos a bob dydd Sul ac oedd o werth o."

Roedd perfformio mewn theatr o'r fath i gynulleidfa mor fawr yn brofiad bythgofiadwy i Nia a'i chyd-actorion, ac maen nhw'n edrych ymlaen i glywed pa gynigion a ddaw i'w rhan yn y dyfodol. Gyda stori 'Real Women' yn atgoffa rhywun o'r 'Calendar Girls', tybed ai Hollywood fydd yn galw ar ferched Llanrwst nesa'?

Disgrifiad o’r llun,
The Playhouse yn Llundain, ond ble nesa' i ferched Llanrwst?