Meddyg: 'Disgwyl' i fachgen oroesi clefyd Addison

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ryan Morse ym mis Rhagfyr 2012

Byddai bachgen 12 oed wedi goroesi salwch prin petai wedi mynd i'r ysbyty cyn ei farwolaeth, mae llys wedi clywed.

Bu farw Ryan Morse o Frynithel ym Mlaenau Gwent o glefyd Addison ym mis Rhagfyr 2012.

Dywedodd yr Athro Ieuan Hughes, pediatrydd ymgynghorol, y byddai'n "disgwyl" i Ryan fyw petai wedi cael triniaeth frys hyd at yr oriau cyn ei farwolaeth.

Mae'r Dr Lindsey Thomas, 42, o Dredegar, a Dr Joanne Rudling, 46, o Bontprennau yng Nghaerdydd, wedi eu cyhuddo o ddynladdiad y bachgen.

Mae'r ddwy yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Dr Lindsay Thomas (chwith) a Dr Joanne Rudling yn gwadu'r cyhuddiadau

Dywedodd yr Athro Hughes, sy'n arbenigwr mewn cyflyrau'r chwarren uwcharennol mewn plant, bod achosion o glefyd Addison yn brin.

Dywedodd nad yw'r symptomau yn unigryw i'r clefyd, ac y byddai'n bosib dychmygu sawl achos ar eu cyfer - o'r ffliw i gastroenteritis.

Yn ôl y meddyg, mae'r symptomau yn gwaethygu gyda chlefyd Addison, a bod cleifion yn aml yn cael trafferth cerdded ac yn llewygu.

Dywedodd hefyd bod gweld croen cleifion yn tywyllu yn symptom o'r clefyd.

Mae mam Ryan, Carol Morse, yn honni iddi ddweud wrth y meddygon am salwch Ryan, a bod rhannau o'i gorff yn mynd yn "ddu" neu'n "dywyll".

Achosion 'anarferol iawn'

Cadarnhaodd yr Athro Hughes y byddai wedi disgwyl i Ryan oroesi petai wedi cael ei gludo i'r ysbyty ar fore 7 Rhagfyr.

Dywedodd hefyd y byddai wedi disgwyl i Ryan fyw petai wedi mynd i'r ysbyty yn ddiweddarach y noson honno.

Dywedodd Zoe Johnson ar ran Dr Rudling bod gwaith ymchwil ar grwp o gleifion clefyd Addison wedi dangos na wnaethon nhw oroesi hyd yn oed gyda'r driniaeth iawn.

Atebodd yr Athro Hughes bod yr achosion yna yn "anarferol iawn" ac er bod yr achosion o ddiddordeb i'r proffesiwn meddygol, "dydyn nhw ddim yn ddefnyddiol yng nghyd-destun yr achos yma".

Mae'r achos yn parhau.