Cym-gymeriadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Siop B&Q Aberystwyth wedi symud yn bell iawn. 'Find Us' = Dod o hyd at Unol Daleithiau (US)?

Mae hanes yr iaith Gymraeg yn frith o lenyddiaeth safonol, barddoniaeth unigryw ac ysgrifau hanesyddol. Ond yn ddiweddar, mae camddefnyddio, camddehongli, camddeall a chamsillafu wedi dod yn rhan o'n profiadau ni fel Cymry.

Y diweddara' yw'r enghraifft uchod ar ochr hen siop B&Q yn Aberystwyth. Mae'n amlwg bod y cyfeithydd wedi bod yn gwneud 'chydig o DIY ac heb ymgynghori efo'r arbenigwyr.

Dyma ambell i enghraifft arall:

Ar ras dros y Gymraeg

Dyma i chi enghraifft 'dyn ni wedi ei hatgyfodi o gyfnod y Pasg. Mi fedrwch chi hanner maddau iddyn nhw, mae'n siŵr bod ambell un yn dal i geisio cyrraedd y llinell derfyn y diwrnod wedyn!

Disgrifiad o’r llun,
Pasg hapus!

Peidiwch â bod yn swil

Mae'n destun digon o embaras mynd i'r tŷ bach ond does dim angen bod cweit mor swil yng ngorsaf reilffordd Beddgelert!

Disgrifiad o’r llun,
Fydd y gwaed yn rhuthro i'ch bochau?

Llaeth a ...?

Ond a ddylwn ni feirniadu cwmnïau mawr, rhyngwladol y byd am gamgymeriadau? Wedi'r cyfan, chwarae teg iddyn nhw am wneud yr ymdrech yn y lle cyntaf.

Pan agorodd cwmni siop goffi rhyngwladol gangen yn Aberystwyth, mi wnaethon nhw addurno'r wal gyda rhestr o ddywediadau oedd yn cyfathrebu gweledigaeth y cwmni. Yn anffodus, doedd y rhan fwyaf ohonyn nhw ddim yn gwneud unrhyw synnwyr!

Disgrifiad o’r llun,
Un o arwyddion siop goffi yn Aberystwyth: Mae'n rhaid eu bod nhw wedi rhedeg mas o le!
Disgrifiad o’r llun,
Mae edrych lan geiriau unigol mewn geiriadur yn un ffordd o gyfieithu mae'n siwr

Triongl Aberystwyth

Mae'n rhaid bod rhywbeth arbennig iawn am Aberystwyth oherwydd llai na hanner milltir o'r siop uchod, mi wnaeth archfarchnad roi cynnig arbennig i bawb oedd yn tynnu arian o'u peiriant twll yn y wal. Blincin' stiwdants!

Disgrifiad o’r llun,
Ystyr gwahanol i'r dywediad 'arian mewn llaw'

10 mas o 10!

Mae'n bwysig dweud yn fan hyn, ac i fod yn gwbl deg ag Aberystwyth, mae'r dref weithiau yn llwyddo i gynnig arwyddion cwbl ddwyieithog sydd yn berffaith gywir yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Disgrifiad o’r llun,
Trueni fod y Saesneg ar y top

Ond rhag ofn eich bod yn meddwl ein fod ni'n pigo ar Aberystwyth, cafodd yr arwydd hwn ei weld mewn archfarchnad yng Nghaerdydd. Mae'r topiau symudol 'ma yn swnio'n ddiddorol iawn!

Disgrifiad o’r llun,
Yn eich amser eich hun bobl!

Yr iaith anghywir!

Er gwaetha'r camgymeriadau, o leia' roedd gan y cyfieithwyr ryw fath o syniad mai cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg roedden nhw angen ei wneud.

Meddyliwch y dryswch gafodd ei achosi mewn archfarchnad yn Abertawe pan gafodd arwyddion dwyieithog eu gosod yn eu maes parcio. Am unwaith, doedd dim unrhyw gamgymeriadau gramadegol na sillafu.

Yn anffodus, Saesneg a Gaeleg yr Alban oedd y ddwy iaith gafodd eu defnyddio!

Disgrifiad o’r llun,
O leiaf roedd y Gaeleg ar y top

Y clasur

Ond fedrwn ni ddim trafod y pwnc hwn heb y clasur, eto o Abertawe. Roedd rhywun wedi cymryd e-bost yn rhy llythrennol!

Disgrifiad o’r llun,
Nodyn i gyfieithwyr: Peidiwch â rhoi neges awtomatig ar eich e-bost pan ewch ar wyliau

Edrych ar yr ochr llachar*

*mae hwn ar bwrpas ac yn rhan o'r jôc

Ond gadewch i ni beidio bod yn rhy negyddol, a dewch i geisio darganfod ffyrdd o wneud y gorau o'r holl gamgymeriadau a'r camddealltwriaethau anffodus hyn. Efallai bod Dafydd Elfryn ar Twitter wedi ceisio ein dysgu ni i weithio gyda'r camgymeriadau, yn hytrach na chwyno'n ddiddiwedd yn eu herbyn.

Ffynhonnell y llun, Dafydd Elfryn
Disgrifiad o’r llun,
Un ateb ymarferol i'r broblem?

Oes gyda chi enghreifftiau o gamddefnydd o'r Gymraeg, naill ai ar lafar neu mewn arwydd? Anfonwch eich enghreifftiau at:

Twitter: @bbccymrufyw

Facebook: BBC Cymru Fyw

Disgrifiad o’r llun,
Un fach i gloi... ynte i agor?

**NODYN: Nid yw Cymru Fyw'n gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau yn yr erthygl yma**