Cyngor yn rhoi benthyciad i glwb pêl-droed Llandudno

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, CPD Llandudno

Mae Cyngor Conwy wedi cytuno i roi benthyciad ariannol o £30,000 i Glwb Pêl-droed Llandudno, er mwyn i'r clwb baratoi ar gyfer gemau Ewropeaidd y tymor nesa'.

Fe wnaeth y garfan greu hanes yn eu blwyddyn gynta' yn Uwch Gynghrair Cymru drwy sicrhau eu lle yn rowndiau rhagbrofol Cynghrair Europa.

Bydd y benthyciad yn gorfod cael ei ad-dalu erbyn Rhagfyr 2016.

Fe fydd y clwb yn derbyn €200,000 - £157,600 - am gymhwyso ar gyfer rowndiau rhagbrofol Cynghrair Europa, ond ni fydd yr arian hwnnw yn cael ei dalu tan Ragfyr 2016.

Roedd y clwb wedi gofyn am y benthyciad di-log, er mwyn cwrdd â'r costau sylweddol sydd ynghlwm â'r gystadleuaeth.

Mae'r costau yn cynnwys: hedfan i Genefa ar gyfer y tynnu enwau timau o'r het, profion meddygol chwaraewyr, llogi cyfleusterau, lletygarwch swyddogion a'r tîm fydd yn ymweld, a chostau cludiant.

Roedd Clwb Pêl-droed Llandudno wedi gofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ystyried rhoi'r benthyciad ar yr amod eu bod yn ei dalu'n ôl, yn syth ar ôl derbyn y taliad gan UEFA.