Euro 2016: Annog cefnogwyr pêl droed i siarad Cymraeg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dathlu ar ôl i'r garfan gael gwybod bod Cymru wedi cyrraedd pencampwriaeth Ewro 2016

Mae'r Mentrau Iaith wedi cychwyn ymgyrch i annog mwy o bobl i droi at y Gymraeg yn ystod pencampwriaeth Euro 2016 ac i ddiolch i'r tîm pêl droed cenedlaethol am godi proffil yr iaith.

'Y Bêl' ydy enw'r ymgyrch ac bydd cyfle i gefnogwyr ar draws Cymru lofnodi peli a recordio neges o gefnogaeth i'r garfan.

Bydd y rhain wedyn yn cael eu cyflwyno i'r tîm gyda'r fideos yn cael eu rhannu ar wefannau cymdeithasol ac mewn digwyddiadau cyhoeddus.

Y nod hefyd, meddai'r mentrau, ydy bod y bêl yn cael ei phasio o berson i berson a bod hyn yn symbol o bwysigrwydd trosglwyddo'r Gymraeg i bobl eraill.

Dyma'r tro cyntaf i Gymru gyrraedd rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau ers 1958.

Dywedodd Adam Jones o'r Mentrau Iaith Cymru: "Mae'r Mentrau Iaith yn fudiadau sy'n gweithio yn ein cymunedau, a'n bwriad trwy lansio'r ymgyrch hon yw codi proffil gwaith y Mentrau i gynulleidfa ehangach trwy ddiolch i'r FAW am eu hymrwymiad i'r Gymraeg yn ogystal ag annog mwy o bobl i droi at y Gymraeg wrth gefnogi'r bois.

"Rydym dros y misoedd diwethaf, wedi gweld cryn dipyn o amlygrwydd yn cael ei roi i'r Gymraeg, boed ar grysau chwaraewyr, ar ddeunydd hyrwyddo'r FAW neu mewn cyfweliadau yn dilyn gemau rhyngwladol.

Disgrifiad o’r llun,
Gair Cymraeg ar y crysau

"Mae hyn oll yn help wrth godi proffil ac ymwybyddiaeth y Gymraeg, nid yn unig yng Nghymru, ond ledled y byd, a thrwy lansio'r ymgyrch hon, hoffwn ddiolch i'r tîm ac i'r FAW am sbarduno hyder a balchder pobl yn eu Cymreictod yn ogystal â galw ar siaradwyr Cymraeg ym mhob cwr o Gymru, i gefnogi eu tîm cenedlaethol yn Gymraeg."

Mae'r cyn-chwaraewr a'r gôl-geidwad rhyngwladol, Dai Davies, yn cefnogi'r ymgyrch gan y Mentrau Iaith.

"Mae gweld Cymru, am y tro cyntaf ers cyfnod hir iawn, mewn pencampwriaeth ryngwladol yn rhywbeth i bob un ohonom ddathlu," meddai.

"Fel Cymry, mae dathlu llwyddiant, yn enwedig yn y maes pêl-droed yn brofiad diarth iawn, ond y tro hwn, mae gennym gyfle go iawn i godi statws Cymru'n rhyngwladol a thrwy hynny, codi hyder a balchder pobl yn y Gymraeg.

"Fel chwaraewr pêl-droed, ac fel sylwebydd, mae'r gallu i siarad Cymraeg wedi bod yn fanteisiol iawn i mi yn ystod fy ngyrfa."