System ddigidol yn cyflymu achosion troseddwyr euog

  • Cyhoeddwyd
Cyfrifiadur barwr

Mae barnwr wedi dweud bod cyfran uwch o ddiffynyddion yn pledio'n euog yn gynharach mewn llysoedd sydd wedi troi at system ddigidol ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio ffeiliau papur.

Llysoedd Merthyr Tudful a Chaerdydd oedd ymhlith y cyntaf yng Nghymru a Lloegr i droi'n ddigidol fel rhan o gynllun gwerth £700m gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Dywedodd Cofiadur Caerdydd, Eleri Rees wrth BBC Radio Wales bod achosion cyfrifiadurol yn galluogi i gyfreithwyr diffynyddion gael y wybodaeth yn erbyn eu cleientiaid yn gynt, fel y gallan nhw roi cyngor iddyn nhw i bledio'n euog yn gynt yn y broses gyfreithiol.

Yn ôl Ms Rees, roedd newidiadau neu wybodaeth newydd am achosion yn arfer cael eu hanfon mewn llythyr at y cyfreithwyr, oedd yn arwain at bentyrrau o bapurau.

'Mater o eiliadau'

"Byddai fy nesg wedi bod yn llawn dogfennau rai misoedd yn ôl a byddai'n cymryd amser hir i baratoi i fynd i mewn i'r llys yn twrio am ddogfen allai fod yn allweddol yn yr achos," meddai.

"Nawr dwi'n gallu mynd arlein ac edrych ar bob achos yn glou a dod o hyd i rywbeth pwysig o fewn eiliadau."

Disgrifiad,

Y barnwr Eleri Rees sy'n egluro arwyddocad y newid

Fe wnaeth Llysoedd Merthyr Tudful droi'n ddigidol ym mis Hydref, tra bo Llys y Goron Caerdydd wedi gwneud y penderfyniad ym mis Chwefror.

Yn y misoedd ers hynny, mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn dweud bod y ffigyrau yn awgrymu bo mwy o ddiffynyddion yn pledio'n euog, a hynny'n gynt yn y broses gyfreithiol.

Er hyn, mae'r gwasanaeth yn rhybuddio bod angen mwy o ddata i gadarnhau'r tueddiad.

Er i farnwyr a chyfreithwyr gydnabod bod problemau wedi bod â'r system newydd - gan gynnwys y system yn methu yng nghanol achos - mae pawb yn ymddangos yn gytûn ei fod yn welliant mawr ar y broses flaenorol.

"Wrth gwrs, nawr ac yn y man, mae pethau'n mynd o'i le ac mae'n rhaid i ni addasu," meddai Ms Rees.

"Ond mae'r rheiny sydd wedi datblygu'r feddalwedd wedi bod yn barod iawn i wella'r system a gwneud newidiadau pellach i'n helpu i weithio mewn ffordd fwy effeithiol."