Oxfam Cymru yn profi llwyddiant cynllun newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Oxfam Cymru yn dweud y gallai Llywodraeth Cymru ddysgu gwersi o ddulliau newydd yr elusen i fynd i'r afael â thlodi.

Mewn cynllun peilot, mae'r elusen wedi gweithio mewn naw cymuned yng Nghymru dros gyfnod o dair blynedd i roi cefnogaeth i bobl ddatblygu sgiliau newydd.

Maen nhw'n honni bod y dull newydd mor effeithiol fel bod £4.43 yn cael ei arbed o goffrau'r cyhoedd o bob punt y maen nhw yn ei wario.

Cafodd yr ymchwil ei fesur yn annibynnol gan gwmni ymchwil Arad, sy'n awgrymu y dylai'r dull gael ei fabwysiadu gan ddarparwyr gwasanaethau.

'Effeithiol a rhatach'

Mae'r elusen yn dweud bod bron i un o bob pedwar cartref yng Nghymru yn byw mewn tlodi, a bod angen agwedd newydd i newid hynny.

Yn ôl Oxfam, mae mynd i'r afael ag amgylchiadau unigolion sy'n byw mewn tlodi - yn hytrach na thrin tlodi fel problem o fewn ardal benodol - yn ffordd fwy effeithiol a rhatach o'i leihau.

Fel rhan o'r cynllun peilot tair blynedd gan Oxfam Cymru yn defnyddio dull arbennig o'r enw Bywiolaethau Cynaliadwy, cafodd 90 o bobl waith o ganlyniad i'r arbrawf, a chafodd cannoedd yn rhagor gefnogaeth i fagu hyder a sgiliau newydd.

Cafodd y cynllun ei gynnal mewn partneriaeth â naw o fudiadau ar draws Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cynllun Sylfaen wedi bod yn rhan o'r peilot yng Nghaernarfon

'Newid bywydau'

Roedd help ar gyfer unigolion digartref yng Nglyn Ebwy, cefnogaeth i bobl dros 50 oed yn Y Rhyl a chymorth ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sydd ddim mewn addysg, hyfforddiant na swydd yng Nghaernarfon.

"'Da chi'n gweithio hefo'r person, dim y problemau, y rhwystrau," meddai Nia Williams o gynllun Sylfaen yng Nghaernarfon.

"Dyna pam 'dw i wrth fy modd yn gwneud y prosiect yma - mae'n canolbwyntio ar y person, a'r nodweddion positif sydd ganddyn nhw.

"Mae'r prosiect yma yn newid bywydau pobl er gwell."

'Heriau Gwahanol'

Dywedodd Mattew Hemsley, rheolwr ymgyrchoedd Oxfam Cymru, fod amgylchiadau tlodi'n amrywio, ac felly bod eu dulliau'n newid o ardal i ardal:

"Mae profiad pobl o dlodi yn wahanol ac yn unigryw.

"Rydym yn gweithio gyda phobl i roi'r gefnogaeth unigol a dwys sydd ei angen arhyn nhw. Gan fod yr heriau'n wahanol, rhaid i'r ymateb wrth weithio gyda nhw fod yn wahanol."