BBC Cymru Fyw

Llifogydd lleol yn achosi problemau yn y de

Published
image captionHeol Sailsbury dan ddŵr yng Nghaerdydd
Bu'n rhaid achub dau oedolyn a dau blentyn o gar oedd wedi ei ddal mewn llifogydd yn Ewenni, Bro Morgannwg, ddydd Mercher.
Cafwyd nifer o achosion o lifogydd lleol yn y de rhwng 17:00 a 19:00 wedi i law trwm ddisgyn.
Aeth dŵr i mewn i dafarn y Royal Oak ger Heol Casnewydd yng Nghaerdydd, ac fe fu difrod i siop ar Heol y Ddinas yno hefyd.
Tafarn arall gafodd ei heffeithio gan ddŵr llifogydd oedd Tafarn yr Angor yn y Tyndyrn, Sir Fynwy.
image copyrightJack Vittles
image captionTacsi'n mentro drwy ddŵr ar Heol Lowther yn y brifddinas